GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

จรรยาบรรณวิชาชีพ (2)

สรุปผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549

หลังจากที่หน่วยนโยบายและแผน ได้ดำเนินการแจกแบบประเมินการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ยังบุคลากรสายวิชาการคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 แล้วนั้น บัดนี้หน่วยนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549 เรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลดังนี้นะค่ะ  สรุปผลการประเมินฯ

 

 

 

สริตา
26 ต.ค.49

วิสัยทัศน์  คณะสหเวชศาสตร์จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ตัวบ่งชี้ที่6.5-50
หมายเลขบันทึก: 55800
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)