ทุนทางสังคม

         ผมสนใจเรื่องทุนทางสังคม  ทั้งในระดับบุคคล (เอาไว้สอนใจตัวเอง)  ระดับองค์กร  ระดับชุมชน  ระดับประเทศ  และระดับโลก 
         เมื่อได้รับ อี-เมล์ เรื่องนี้ ผมจึงนำมาฝาก แต่ผมไม่ได้ตามไปอ่านรายละเอียด


Social Capital as a Public Policy Tool - Project Conclusion

Policy Research Initiative Canada

 What is social capital? Who benefits – and who does not? Is there a role for government? How can we measure it? Examining the potential of the concept of social capital to inform policy development and evaluation, the publications offer a clear framework for the analysis of the concept, identify policy and program areas where social capital makes a difference, and offer a strategic set of recommendations for testing new approaches, improved measurement, and policy action.

Social Capital: A Tool for Public Policy
Briefing Note PDF [6p.]  http://policyresearch.gc.ca/doclib/SC_Thematic_E.pdf
Provides an investigation of the role of social capital in eight specific policy areas:
Poverty reduction - Aging well  - Settlement of new immigrants - Education outcomes of Aboriginal youth - Youth civic engagement  - Community crime prevention  - Policing in First Nations communities - Community development 

Measurement of Social Capital
Reference Document for Public Policy Research, Development, and Evaluation
PDF [78p.]   http://policyresearch.gc.ca/page.asp?pagenm=v6n3_index


        ผมไม่แน่ใจว่าวิธีมอง ทุนทางสังคมแบบฝรั่งจะเหมาะสมต่อวัฒนธรรมตะวันออกแบบไทยหรือไม่     เราเห็นชัดเจนว่าในสังคมอเมริกัน ทุนสังคมในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล มีต่ำมาก     ทุนสังคมในลักษณะของการเคารพเห็นคุณค่า เห็นอกเห็นใจ ต่อคนยากคนจน คนต่างผิวพรรณ มีน้อย     ความอ่อนด้อยนี้ทำให้สังคมของเขาเกิดจลาจล ปล้นสดมภ์ ได้ง่ายในยามที่บ้านเมืองยากเข็ญจากภัยธรรมชาติ ดังกรณีนครลุยเซียน่า คราวถูกพายุเฮอริเคน แคทริน่า      ในขณะที่ในสภาพเดียวกันคนไทยจะหันหน้าเข้าช่วยเหลือกัน

       ผมมองว่าทุนทางสังคมที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน     ที่ผูกพันธะด้วยหลายๆ สิ่ง ทั้งกฎหมาย  จารีตประเพณี  ความสัมพันธ์ส่วนตัวในที่ทำงาน  ในชุมชน  ในกลุ่มอาชีพ  สมาคม  ชมรม


       สังคมไทยน่าจะได้รื้อฟื้น และส่งเสริม ให้กลไกทางสังคมที่เป็นทุนเดิม ได้เข้มแข็งยิ่งขึ้น     ไม่ถูกสั่นคลอนด้วยการแสโลกาภิวัตน์     ผมมองว่ากระบวนการจัดการความรู้    ที่นำเอาเรื่องราวของความสำเร็จในการทำดีเพื่อสังคม   เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของชุมชน / สังคม    มา ลปรร. จดบันทึก     และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้าง ทุนทางสังคมของประเทศไทย

วิจารณ์ พานิช
๒๓ ตค. ๔๙
วันปิยมหาราช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#ทุนทางสังคม

หมายเลขบันทึก: 55798, เขียน: 26 Oct 2006 @ 09:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)