แอนะล็อก กับ ดิจิทัล ( Analog VS Digital )

การทำงานระบบแอนะล็อก (Analog) หรือ เชิงอุปมาน เป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะวัดต่อเนื่อง

 การทำงานระบบดิจิทัล (Digital) หรือ เชิงเลข เป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะตัวเลข

การทำงานระบบแอนะล็อกจึงช้ากว่าระบบดิจิทัล

หลายท่านนำมาเปรียบเปรยการทำงานของมนุษย์ว่า ยุคนี้ต้องทำแบบดิจิทัล อย่ามัวงุ่มง่ามเป็นแอนะล็อก

สิ่งทีไม่ควรลืมเป็นอันขาดคือ ทั้งแอนะล็อกและดิจิทัล ต่างก็ไม่มีจิตใจ

Both Analog & Digital have no mind.

[ ๑๒ ก.ย. ๒๕๔๙,๑๑:๑๗:๔๖ ]