ถอดรหัส สมรรถนะ คุณอำนวย แห่งรั้วมอดินแดง รุ่นที่ ๑

JJ
ทีมงานชาวมอดินแดง ร่วมแรงมาเป็น คุณอำนวย

มอดินแดงรวมพลัง สร้างสรรค์องค์การ

 พลังแห่งความมุ่งมั่น

 พลังแห่งแรงศรัทธา

ภาพการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย UKM ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ  

ในฐานะเครือข่ายการจัดการความรู้ของชาวมหาวิทยาลัย หรือ UKM ( University Knowledge Management ) หรือ UKM_KKU (คลิก) และ

ภาพข้างบน เป็นบันทึกที่เกิดของ ชุมชนบ้านผู้หว่าน๒ หรือ KFC(oP) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ 

รากฐานจากการได้เข้าร่วมใน ชมรมบ้านผู้หว่าน๒ ชาว KFC(oP) (คลิก) ฟังแล้วน่าชิม น่าอ่านจาก JJ_Tracer (คลิก)

 สมาชิกชาวมอดินแดง ๕๒ ชีวิต ร่วมแนวคิด พิชิตเป้าหมาย พากันมาช่วยกันสร้าง ชุมชนนักปฏิบัติ รักที่จะพัฒนา พาให้องค์การสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 บางท่านเป็นผู้บริหาร หลายคนเป็นผู้อำนวยการ หลายชีวิตเป็นหัวหน้างาน หลายคนเป็นอาจารย์ บางท่านเป็นสมาชิกชาวมอดินแดง "มาร่วม มารวม มาช่วยกันระดมความคิด ใช้ทั้งทักษะการถอดระหัส การถอดบทเรียนจาก VCD ครูสมพรคนสอนลิง"

ภาพกิจกรรมที่ทีมงาน คุณอำนวยบ้านผู้หว่าน๒ ร่วมกับ เครือข่าย มมส Dr.Ka-Poom Dr.Kajit นับเป็นครั้งแรกที่มาช่วยเสริมชาวมอดินแดง วันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 "ลิงค่าง จากกลางป่า ยังสามารถมาฝึก ยังนำมาสอน เหตุใด ฅนดีๆ จึงไม่มาช่วยกัน ส่งเสริม ช่วยกันสร้างแรงจูงใจ มุ่งมั่นให้กำลังใจ มาเป็นคุณอำนวย มาเป็นคนช่วยให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ในหมุ่ปัญญาชน คนตั้งใจพัฒนา"

 ดูหนังครูสมพร ดูละครเด็กตีกอลฟ แล้วใช้บัตรคำถอดความคิด นำนิมิตรจากหนัง มารวมพลัง กลั่น กรอง เป็นกลุ่ม จนได้ "สมรรถนะ ของคุณอำนวยแห่ง รั้วมอดินแดง" (คลิก)

 เท่านั้นไม่พอไม่ใช่แค่ ผลผลิต แต่ผลลัพธ์ ผลกระทบ นำไปปฏิบัติจริง แล้วอีก ๔ อาทิตย์นัดกันมาฟังอย่าง Deep Listening มากลับมา Share and Show นำจุดดีจุดเด่นมาเล่า นำจุดอ่อนกลับมาเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา

 คุณเอื้อ รองอธิการบดี รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท สร้างแรงจูงใจ ด้วยการมอบเสื้อทีมสีเหลือง หัวใจเหลือง KM_KKU และเสื้อคลุมสีอิฐ ทุกครังที่มารวมพลัง

 JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • เครือข่าย มมส. ที่มาร่วมดูหน้าคุ้น ๆ นะ....อิอิ
  • มาร่วมเชียร์ฅนคอเดียวกันครับ

 

เขียนเมื่อ 

 Panda เรียนท่านพี่ Panda

 หน้าทีมงาน มมส ละม้ายคล้ายคลึงทีมงานห้องยา จากโรงพยาบาลศรนครินทร์ คือ เภสัชกร สาธิต มากครับ

 ท่านไปร่วมเสวนา UKM ที่พิษณุโลก และ สุโขทัยด้วยหรือไม่ประการใดครับ

 เขียนเมื่อ 

ภาพแรกและภาพสุดท้าย ดูเป็นเบลอๆครับอาจารย์