วันนี้ไปร่วมประชุม ๒ ที่ อันแรก ไปรับทราบว่าทำไมมีการอบรมของคลัสเตอร์หม้อห้อม เรื่องการทำของใช้เบ็ดเตล็ด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งวิทยากรมา คนเข้าอบรมไม่มีเบี้ยเลี้ยง อันที่สอง เป็นการสัมมนาหาอัตลักษณ์เมืองแพร่ เพื่อไปกำหนดเทรนด์สินค้าของ ๘ จังหวัดล้านนา ซึ่งต้อศึกษาทั้งด้านศักยภาพ และประวัติศาสตร์ รวมถึงฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อไปพิจารณาด้วย เราก็ได้เสนอเรื่อง การนำเด็กๆนักศึกษาจากโครงการ คืนมาเรียนรู้เรื่องเมืองแพร่บ้าง