ม.เกษตร-รร.พิมานวิทย์" ซิวแชมป์มีร้านเหล้าชุกชุม

ทิพาพร
เหล้ากับสถานศึกษา
 ม.เกษตรฯ ติดอันดับร้านเหล้าชุกชุมรอบมหาวิทยาลัยมีเกือบครึ่งร้อย รองมา "พระนครเหนือ" ตามด้วยสวนดุสิต-สวนสุนันทาเป็นอันดับ 3 โดยม.หอการค้าแม้เป็นอันดับ 6 แต่ร้านเหล้าแน่นตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอย ส่วนมธ.- ศิลปากรซิวแชมป์ร้านเหล้าใกล้ที่สุดแค่ 10 เมตร ด้าน รร.มัธยม ก็จัดอันดับไม่น้อยหน้า โดยรร.พิมานวิทย์อยู่หัวถนนข้าวสารใกล้ร้านทำให้ครองแชมป์

วันนี้ (25 ต.ค.) ที่สมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์กิจกรรมเยาวชนเพื่อชุมชนและสังคม (Y-act) แถลงว่า เครือข่ายฯได้ทำการสำรวจร้านเหล้าและป้ายน้ำเมารอบมหาวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง ทั่วกทม. พบว่า ปัจจุบันมีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ สถานศึกษาในเขต 500 เมตร ลุกลามแทบทุกมหาวิทยาลัย จำนวน 335 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นร้านอาหาร ร้านขายของชำ ผับ บาร์ ฯลฯ และมีป้ายโฆษณาจำนวน 128 ป้าย

โดยมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนร้านเหล้ารายล้อมมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 48 ร้าน ป้ายโฆษณาเหล้าจำนวน 16 ป้าย อันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 45 ร้าน ป้ายโฆษณาเหล้าจำนวน 19 ป้าย อันดับสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 34 ร้าน ป้ายโฆษณาเหล้าจำนวน 13 ป้าย อันดับสี่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 34 ร้าน ป้ายโฆษณาเหล้าจำนวน 10 ป้าย อันดับห้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 34 ร้าน ป้ายโฆษณาเหล้า จำนวน 1 ป้าย

อันดับหก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในถนนเล็กๆ เข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยมีร้านจำนวน 31 แห่ง ป้ายโฆษณาเหล้าจำนวน 8 ป้าย อันดับเจ็ดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ จำนวน 22 ร้าน ป้ายโฆษณาเหล้าจำนวน 18 ป้าย อันดับแปดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จำนวน 22 ร้าน ป้ายโฆษณาเหล้าจำนวน 5 ป้าย อันดับเก้ามหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 21 ร้าน ป้ายโฆษณาเหล้าจำนวน 12 ป้าย

อันดับสิบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร จำนวน16 ร้าน ป้ายโฆษณาเหล้าจำนวน 12 ป้าย และยังมีอาบอบนวดด้วยในระยะใกล้เคียงด้วยเช่นกัน อันดับสิบเอ็ดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน 15 ร้าน ป้ายโฆษณาเหล้าจำนวน 8 ป้าย และสุดท้ายมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไท จำนวน 13 ร้าน ป้ายโฆษณาเหล้าจำนวน 6 ป้าย

นายวันเฉลิม กล่าวว่า แม้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรจะได้อันดับ 11 แต่หากนับระยะทางแล้วสถานศึกษาทั้ง2 แห่งนี้ มีร้านขายสุรา ผับบาร์ ซึ่งมีป้ายโฆษณาด้วย ใกล้สุดเพียง 10 เมตร รองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 23 เมตร อันดับ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 58 เมตร  

ด้านน.ส. ภรณ์ทิพย์ มั่นคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เครือข่ายนักเรียนมัธยมต้านภัยสุราและยาสูบ กล่าวว่า เครือข่ายฯทำการสุ่มสำรวจร้านเหล้าและป้ายน้ำเมารอบสถานศึกษาระดับมัธยมจำนวน 4 เขตได้แก่ ดินแดง วังทองหลาง พระนคร และห้วยขวาง พบว่า โรงเรียนที่มีร้านเหล้าในระยะ 500 เมตร มากที่สุด 10 อันดับ ดังนี้ อันดับ1 โรงเรียนพิมานวิทย์ มีร้านเหล้าจำนวน 44 ร้าน ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ต้นถนนข้าวสาร ห่างจากป้ายโฆษณาเพียง 1 เมตร อันดับ 2 โรงเรียนวัดสังเวช ร้านเหล้าจำนวน 35 ร้าน
              
อันดับ 3 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามิวิทยาคม ร้านเหล้าจำนวน 10 ร้าน อันดับ 4 โรงเรียนสามเสนนอก ร้านเหล้าจำนวน 8 ร้าน อันดับ 5 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ร้านเหล้าจำนวน 6 ร้าน อันดับ 6 โรงเรียนวัดตรีทศเทพ ร้านเหล้าจำนวน 5 ร้าน อันดับ 7 โรงเรียนพาณิชยการพระนคร มีร้านเหล้าจำนวน 5 ร้าน อันดับ 8 โรงเรียนสตรีวิทยา ร้านเหล้าจำนวน 4 ร้าน อันดับ 9 โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ มีร้านเหล้าจำนวน 3 ร้าน อันดับ 10 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มีร้านเหล้าจำนวน 1 ร้าน

น.ส.ภรณ์ทิพย์ กล่าวว่า นอกจากนี้เขตดินแดง มีโรงเรียนทั้งหมด 36 แห่ง พบว่าสถานศึกษาที่มีป้ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระยะ 500 เมตร จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 40.40  เขตวังทองหลาง มีสถานศึกษาทั้งหมด 20 แห่ง พบว่า 16 แห่งที่มีป้ายโฆษณาเหล้า คิดเป็นร้อยละ 42  เขตพระนคร มีสถานศึกษาทั้งหมด 22 แห่ง พบว่า มี 8 แห่งที่มีป้ายโฆษณาเหล้า คิดเป็นร้อยละ 17.60 เขตห้วยขวาง มีสถานศึกษาทั้งหมด 26 แห่ง พบว่ามี 15 แห่งที่มีป้ายโฆษณาเหล้า คิดเป็นร้อยละ 57.96  

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2549  ปีที่ 29 ฉบับที่ 10455

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My Place

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียน#มหาวิทยาลัย#เหล้า

หมายเลขบันทึก: 55777, เขียน: 26 Oct 2006 @ 00:37 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 21:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)