เกือบทุกวันที่ได้ลงไปติดต่อประสานงานกับกลุ่มอำนวยการของ สพท.นม.1  จะเห็นกลุ่มอำนวยการให้บริการกับผู้ที่มาติดต่องานด้วยอัธยาศัยไมตรี     มีความยิ้มแย้มแจ่มใส          บริการด้วยความรวดเร็ว  สร้างความประทับใจให้กับผู้มาติดต่อ  บริการตลอดเวลากระทั่งเวลาพักเที่ยง  ทำงานเป็นทีม  ทำงานแทนกันได้  มองดูแล้วน่ารัก

         นี่ซิ ... จึงจะเรียกว่าบริการด้วยใจ