จากบันทึก .ดอกไม้ดอกเล็กๆที่แสนสวยของครูอ้อย
(บันทึกเดียว หยิบมาบันทึกได้หลายตอน หลายแง่มุม อะไรกันนี่.....)
-พลังแห่งการบันทึกของครูอ้อย : ข้อคิดและบทเรียนจากดอกไม้ของครูอ้อย
-พลังแห่งการบันทึกของครูอ้อย กับประตูสู่สิ่งใหม่ๆที่ปลายนิ้ว..ยกกำลังสอง
-พลังแห่งการบันทึกของครูอ้อยกับการเชื่อมโยงสู่ gotoknow

มีข้อสังเกตถึงการศึกษาของเมืองไทยที่น่าสนใจเหมือนกัน เนื่องจากบันทึกนี้ ครูอ้อย ซึ่งเป็นครู ถ่ายทอดออกมานั้น

มีมุมมองที่ว่า การถ่ายทอดเรื่องง่ายๆ เรื่องใกล้ตัว ให้คนอื่นรู้เรื่อง และเข้าหัว คิดได้ เข้าใจง่าย ถ้าครูไทยทุกคนทำได้แบบนี้ เด็กไทยจะเก่งมากขึ้นเพียงใด

ทำไม เด็กชาติตะวันตก จึงคิดเป็น วิเคราะห์เป็น สังเคราะห์ข้อมูลได้
เมื่อไทยนำเนื้อหาของประเทศเหล่านั้น มาสอน ทำไมเด็กไทยหลายคน ถึงคิดไม่ได้ เหมือนเด็กชาติตะวันตก

ครูอ้อย เขียนบันทึก ทำให้ดู คนอ่านรู้เรื่อง ติดใจ จากเรื่องใกล้ตัวของครูอ้อยนี่เอง
ทั้งๆที่เป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องของครูอ้อยเอง แต่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้

หรือเป็นเพราะ
คิดเป็น...
สอนเป็น...
ถ่ายทอดเป็น...