การเรียนรู้ที่จะเป็นคุณอำนวย

การเรียนรู้ด้วยการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้คิดได้ฝึกหัดได้กลั่นกรอง และได้รับความช่วยเหลือช่วยอธิบายจากเพื่อนในกลุ่มจากวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้เข้าใจไปพร้อม ๆ กันเป็นการอบรมที่ได้รับคำชมมาก

             เพื่อให้คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานอื่น ๆ ในงบประมาณ 2550 คณะกรรมการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์จึงได้เริ่มด้วยการเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรเอนกประสงค์เพื่อการดำเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ มข.(KM_TOT)  นำโดย ผศ.ดร.ชัญญา  อภิปาลกุล  ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ปิยะวรรณ ผอ.ศูนย์วิจัยออทิสติก  และคณาจารย์รร.สาธิต 3 ท่าน บุคลากรสายสนับสนุน 4 ท่าน รวมเป็น 9 ท่าน 

  • เปิดงานโดย รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรซึ่งมีความจริงใจให้การส่งเสริมให้มข.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมทุกอย่างทั้งงบประมาณและเวลาที่ให้กับเรื่องนี้โดยตลอด
  • วิทยากรหลักตลอดงานไม่มีพัก รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ และวิทยากรผู้ช่วยที่น่ารักทุก ๆ ท่าน

          วิธีการให้ความรู้ ท่านวิทยากรจะมี power point สรุปเนื้อหาที่สำคัญ ๆ พอให้เกิดความเข้าใจหลังจากนั้น นำ VCD เรื่องที่ 1 เป็นเรื่องเด็กคนหนึ่งสนใจการเล่นกอล์ฟ  เป็นเรื่องสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้จะสามารถเรียนรู้ได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ วิทยากรให้ดู VCD แล้วให้แบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มแนะนำตัวเองและมอบหมายหน้าที่ว่าท่านใดเป็นคุณอำนวย คุณลิขิต(คุณลิมิต) และที่เหลือเป็นคุณกิจ ผู้รับมอบหมายทำหน้าที่ของตนเองเพื่อวิเคราะห์และสรุปว่าได้เรียนรู้อะไรจากการดู VCD  

          เมื่อสรุปเสร็จได้งานเพิ่มอีก 1เรื่องคือให้ทุกคนเล่า ประสบการณ์ที่ท่านได้นำการจัดการความรู้ไปพัฒนา  ตน เพื่อนร่วมงาน งานที่รับผิดชอบและหน่วยงาน   โดยให้สับเปลี่ยนหน้าที่คุณอำนวย คุณลิขิต คุณลิมิต และที่เหลือเป็นคุณกิจ   ในการสรุปหัวข้อนี้ให้นำตัวอย่างที่ดีมาเล่าให้ฟัง   หลังจากนั้นให้พักรับประทานอาหารว่าง

          VCD ครูสมพรสอนลิง เรื่องนี้สะท้อนมุมมองหลาย ๆ ด้าน  การทำหน้าที่ของผู้เข้าอบรมถูกสับเปลี่ยน การสนทนาเรื่องนี้กลุ่มจะคุยในขณะรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งจะพบว่าสมาชิกบางกลุ่มไม่ครบเนื่องจากบางท่านต้องไปรับประทานอาหารเจ

            13.00 น.เริ่มทันทีทุกกลุ่มส่งตัวแทนออกไปสรุปในแต่ละเรื่องผู้สรุปจะไม่ซ้ำกันทั้ง 6 กลุ่ม  จะเห็นได้ว่ากระจายหน้าที่ได้ดี ซึ่งบางท่านเข้าอบรมเป็นครั้งแรกสามารถสรุปได้ดี   ทุกกลุ่มวิทยากรให้เล่าบรรยากาศกลุ่มการทำหน้าที่แต่ละบทบาทของสมาชิก

              หลังจากทั้ง 6 กลุ่มสรุปเรียบร้อยวิทยากรให้เราคิดต่อว่าสมรรถนะคุณอำนวยจะต้องมีอะไรบ้าง มีการแบ่งกลุ่มใหม่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เปลี่ยนวงสนทนาได้มอบงานให้ทุกกลุ่มสรุปสมรรถนะของคุณเอื้อในเรื่องความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และอื่น ๆ มีอะไรบ้าง การมอบหมายหน้าที่ คุณอำนวย คุณลิขิต   ข้อนี้มีกระดาษchart มาให้เขียนทำให้ทุกคนช่วยคิดและสรุปเขียนลงในกระดาษช๊าท  

              เรื่องสุดท้ายเมื่อในฐานะที่คุณเป็นคุณอำนวยต้องการอยากได้การสนับสนุนอะไร ในเรื่อง ตนเอง งาน หน่วยงาน   และหลักจากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกไปสรุป  โดยมีรางวันเสื้อ KM KKU.แจกให้กลุ่มละ 1 ตัว

              หลังจากนั้นวิทยากรได้ในสรุปสมรรถนะของคุณอำนวย และนำเสนอทศพักต์ของคุณอำนวยใน Blog ได้เช่น ดร.ประพนธ์ ผลสุขยืด  

              งานที่มอบหมายต่อเนื่องให้คุณอำนวยรุ่น 1 นำไปปฏิบัติและกลับมาเล่าให้ฟ้งในเดือนพฤศจิกายน 2549             

               ขอบันทึกเฉพาะกระบวนการที่ทำมิได้สรุปผลของกลุ่มเพราะท่านวิทยากรได้ถอดระหัส สมรรถนะ คุณอำนวย แห่งรั้วมอดินแดง รุ่นที่ 1 มีทั้งภาพบรรยากาศและสาระที่ท่านบันทึก(ลิขิต) ระหว่างแต่ละกลุ่มสรุป 

 

           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ED_KKU.KM

คำสำคัญ (Tags)#คุณอำนวย

หมายเลขบันทึก: 55779, เขียน: 26 Oct 2006 @ 00:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สุทธิภัทร ดีชะโชติ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

รักแม่มากครับ