ตอบคำถามคณะกรรมการประเมิน

         คณะกรรมการประเมิน สคส. เพื่อเสนอต่อ สสส. ว่าสมควรยุติโครงการ สคส. หลังดำเนินการครบ 5 ปี (ก.พ.2551) หรือควรสนับสนุน phase 2 อีก 5 ปี

         คณะกรรมการประเมินดำเนินการโดยวิธีการที่เรียกว่า review panel เมื่อวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2549   หลังจากภาคี 9 หน่วยงานของ สคส. ไปให้ปากคำ   และหลังสุนทรียสนทนากับ ดร. ประพนธ์กับผม 2 ชม.   ในวันที่ 19 และอีก 1 ชม.เศษ ๆ ในวันที่ 20   สคส. ก็ได้รับคำถาม 9 คำถามมาให้ตอบ   สำหรับให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

         ขอแจ้งต่อภาคีของ สคส. ว่าเราได้ตอบคำถามทั้ง 9 ดังนี้ (click)

         ภาคีเครือข่ายของ สคส. หรือมิตรรักนัก KM ท่านใดเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยกับคำตอบดังกล่าว   แสดงความเห็นต่อท้ายบันทึกนี้ได้ครับ สคส. อยากได้ความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย

วิจารณ์  พานิช
 25 ต.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#สคส.#ประเมิน#คณะกรรมการประเมิน

หมายเลขบันทึก: 55801, เขียน: 26 Oct 2006 @ 09:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.8.193.169
เขียนเมื่อ 

อ่านคำตอบของ สคส ๒ รอบแล้ว เห็นด้วยกับคำตอบทั้งหมด แต่รู้สึกว่าคำตอบของ สคส.จะใช้ภาษาสูง ต้องอ่านแล้วอ่านอีกจึงจะเข้าใจ (คิดว่าเข้าใจ)

ขอบอกง่ายๆ จากประสบการณ์ของตนเองว่า สคส.ได้ทำหน้าที่เป็น "ตัวกระตุ้น" ให้ภาคีต่างๆ ขับเคลื่อนงาน KM ไปได้โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็น "ตัวประสาน" ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีต่างๆ