ห่วงใคร....ให้ใส่หมวกนะคะ

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
...ห่วงใคร--ให้ใส่หมวก นะคะ

    

         วันนี้ผู้เขียน...ได้ดูรายการโฆษณาการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ผ่านทาง TV. ของ สสส. เป็นการสื่อสารที่ดีมากๆค่ะ .... “ห่วงใคร....ให้ใส่หมวก” (หมวกนิรภัย/ หมวกกันน็อก) .... เป็นการสื่อสารที่ดีมากๆนะคะ ... จาสถิติการเงินอุบัติเหตุทาง จราจรในอำเภอบ้านลาด .... ผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ พบว่า....

 

      - เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์)แล้ว....ไม่สวมหมวกหมวกกันน็อก

      - ส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาช่วงเช้าเวลา 7.00 – 8.30  (ก่อนโรงเรียนเข้า) และเวลา 16.00-18.00 (ช่วงเวลาเลิกเรียน)

      - เป็นเด็กนักเรียน ระดับมัธยม (ม.1 –ม.6)

      - เป็นเด็กผู้ ชาย มากกว่าผู้ หญิง

      - ส่วนใหญ่ ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่

      - เกิดอุบัติเหตุตามทางแยงที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร (ไฟเขียว-ไฟแดง)

      - พบว่าเกิดเหตุถนนตามซอยเข้าในหมู่บ้านและเป็นทางโค้ง

      - เป็นอำเภอที่ยังเป็นชนบท คนส่วนใหญ่ใช้มอเตอร์ไซค์จำนวนมาก

      - ยังขาดป้ายเตือนภัย/อันตราย

      - การขับขี่เพื่อปลอดภัย...ยัง ....สร้างความตระหนักยังมีน้อย

      - กรณีที่เข้าไปในตัวเมือง …. พบว่า..ออกรถเร็วก่อนที่จะเป็นไฟเขียว...ขณะที่คนที่เห็นไฟเหลืองต้อง... ”เตรียมหยุด” ...แต่กับทำ...ตรงกันข้าม...คือ...เร่งความเร็วสูงสุด ....ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ ... รุนแรงสุดๆ

        - ฯลฯ

 

        วันนี้ผู้เขียน....เห็นการรณรงค์การสวมใสหมวกกันน็อก ร่วมกับ สสส. ในสถานที่เหล่านี้ ....

              - สถานศึกษาต่างๆ

              - ในโรงงาน อุตสาหกรรม

               - ในหน่ายงานของภาครัฐและภาคเอกชน

 

         

 

                

                   

 

 

 

   สรุปว่าผู้เขียน....คิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆ ค่ะ .... อยากจะให้ผู้บริหารในสถานที่ดังกล่าว ช่วยกัน.... "รณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ.... ดังกล่าวใน.... "เชิงบวกหรือเชิงสร้างสรรค์"  นะคะ ....  น่าจะดีกว่าการบังคับให้ทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ .... การส่งเสริม ....มีได้หลายๆ รูปแบบนะคะ เช่น ปีใหม่ให้รางวัล ... ยกย่องชมเชยให้เป็น "บุคคลตัวอย่าง”  ....ในการดูแลใส่ใจพฤติกรรมสุขภาพนะคะ .... ผู้เขียนเชื่อว่า .... “การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันภัย...ย่อมดีกว่าการรักษาพยาบาล”  ...อย่างมากนะคะ ...เรามาสร้างพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ ... "ห่วงใคร..ให้ใส่หมวก" นะคะ.....ช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ หรือ 2014 ซึ่งอีกสิบกว่าวันนะคะ ..... 

 

              ขอบคุณที่ให้เกียรติอ่านบทความนี่ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (10)

ขอบคุณที่ช่วยกันรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะ...

-สวัสดีครับพี่หมอ...

-ได้เห็นโครงการนี้ออกสื่อมาสักระยะหนึ่ง..

-ยังชมว่า"ชื่อโครงการเข้าท่าดี..ห่วงใคร...ให้ใส่หมวก"...

-ขอบคุณครับ


เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความห่วงใยต่อผู้อื่น ดีมากๆค่ะอาจารย์ ^ ^

ขอให้คนไทยใส่หมวกปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ขอบคุณมากครับพี่ดร.เปิ้น

ดีมากเลยคะ ร่วมด้วยช่วยกัน ชอบจริงๆๆ

เขียนเมื่อ 

ชอบคำนี้จังเลยคะ "ห่วงใคร... ให้ใส่หมวก"

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ขอให้เป็นหมวกที่ได้มาตรฐานด้วยใช่นะคะ

เขียนเมื่อ 

หัวสวมหมวกนิรภัย หัวใจสวมกฏจราจร ครับ

เขียนเมื่อ 

...ชื่นชมโครงการมากค่ะ..ห่วงใคร...ให้ใส่หมวก

เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งดีมากเลยครับ

ก่อนขับรถต้องใส่หมวก

ผมเคยประสบอุบัติเหตุ แต่รอดได้ด้วยหมวกกันน็อคครับ