JJ2013V12_9 ตรวจตับ จับได้โรคอื่น อารยะขัดขืน ตื่นเถิดชาวไทย(การศึกษา)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตรวจตับ จับได้โรคอื่น

 เมื่อเช้าดูทีวี ช่องเนชั่น ได้เชิญ ปปช หรือ ตัวแทนจาก คณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติ มาเชิญชวนให้ เลือก ปปจ หรือ คณะกรรมการป้องกันทุจริตประจำจังหวัด เพื่อตรวจจับ ข้าราชการที่กระทำทุจริตประพฤติมิชอบ ฟังแล้วไม่เห็น เชื่อมโยงร้อยเรียงไปยัง ภาคการศึกษา เน้นเฉพาะ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล

 เชื่อมร้อยเรียงมาถึงการดูแลผู้ป่วย ถึงแม้บางครั้งการส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค แม้นว่าแพทย์ที่ส่งตรวจจะระบุให้ดูอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง แต่แพทย์ทางรังสี เมื่อได้ตรวจอวัยวะส่วนที่เน้น ควรต้องตรวจอวัยวะใกล้เคียง เพื่อให้เห็นพยาธิสภาพอื่นๆใกล้เคียงด้วย

 ตัวอย่างเช้านี้ แพทย์ส่งมาตรวจหามะเร็งตับ เพราะเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง

 แต่จากการดูอวัยวะข้างเคียงพบว่ามี "น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ซึ่งมองไม่เห็น จากการถ่ายภาพรังสี หรือ เอ็กซเรย์ ธรรมดา และ แถมยังมี นิ่วในถุงน้ำดี ดังภาพข้างล่างอีกด้วย

 เชื่อมมาถึง อารยะขัดขืน ตื่นเถิดชาวไทย ไม่ว่า ระดับชาติ จังหวัด เลยมาถึง สถาบันอุดมศึกษา และ คณะวิชา ต่างๆ

 เมื่อบุคลากร หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ผู้รับผิดชอบ หรือ ปปช/ปปจ อนาคต อาจมี ปปอ (อุดมศึกษา) เข้าไปดูการทำงาน ที่ไม่ปกติ เช่น การลาออกของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การที่ใช้กฏระเบียบอ้างอิงในการใช้วิธีพิเศษ พิสดารในการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างไร้เหตุผล จนเกิด อารยะขัดขืน ย้ายตัวเอง ออกไปหน่วยงานอื่นๆ หรือ ลาออกจาก กรรมการ ต่างๆ

 การใช้สติปัญญา ของชาวอุดมศึกษา อุดมปัญญา เพื่อขจัดปัญญา ต้องเชื่อม ร้อยเรียง อย่า มองจุดใดจุดหนึ่ง หรือ ฟังความข้างใดข้างหนึ่ง หรือ ปล่อยให้บุคคลภายในทนทุกข์ภัยกันเอง

 "พึงสดับตรับฟัง ด้วยสติ วิเคราะห์ โดยใช้ ปัญญา และ หาข้อมมูลเชิงประจักษ์ มาใช้ พิจารณา อย่างถี่ถ้วน ก่อนตัดสินใจ"

JJ2013

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณความรู้ดีๆ ค่ะ

เห็นทีต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นแล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน Bright Lily ช่วงนี้ อุณหภูมิ บ้านเมือง เปลี่ยนแปร ต้องระวัง กาย และ จิต ให้ มั่นคงครับ

เขียนเมื่อ 

.... ขอบคุณความรู้ใหม่ค่ะ .... สุขสรรค์ใกล้...วันคริสมส นะคะ ท่านJJ