เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครพนม

ทวี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายกันอย่างไร
แนวคิดของวิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า   การบริการหรือการอื่น   ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีวิถีชีวิตร่วมกัน   รวมตัวกันประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้   และการพึ่งพาตัวเองของครอบครัว   ชุมชนและระหว่างชุมชน   ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   ได้ดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน   ตาม พรบ. วิสาหกิจชุมชน   พ.ศ. 2548  มาตั้งแต่ปี   2548  จนถึงขณะนี้ (ต.ค. 2549)  มีกลุ่มที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้วจำนวน   534  กลุ่ม   และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน   1  เครือข่าย   มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ   11,500  ครัวเรือน

ผมมีโอกาสไปเยี่ยมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน   ทอผ้า   ต.   สามผง   อ.ศรีสงคราม   จ.   นครพนม   เมื่อวันที่   12  ตุลาคม   2549  อยากรู้ว่าวิสาหกิจชุมชนทำกันอย่างไร   ชุมชนมีแนวคิดอย่างไร   มีการจัดการความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนอย่างไร   จึงอยากจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ้าง

%e0%b8%a7%e0%b8%b41
 
%e0%b8%a7%e0%b8%b42

ประเมินตนเองกลุ่มทอผ้า  หมู่ 5 หมู่12 หมู่  16  ต.สามผง  อ.ศรีสงคราม  จดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลสามผง  เมื่อต้นปี  2549  กับสนง.เกาตรอำเภอศรีสงคราม  เมื่อจดทะเบียนเสร็จกลุ่มก็นัดประชุมเพื่อประเมินตนเองว่ามีจุดเด่น  จุด้อยอย่างไร  จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านใดบ้างผลการประเมินหรือวิเคราะห์ตนเองของกลุ่มแล้วพบจุดเด่นของกลุ่มทอผ้านี้คือ1.  เป็นภูมิปัญญาดังเดิมของชุมชน2.  มีทักษะและความชำนาญในการทอผ้า3.  ทอผ้าใช้เองในชุมชน  และส่งขายได้ตลอดไม่มีสินค้าค้างจุดด้อย1.  ไม่ทราบวิถีตลาดของผ้าในตลาดกรุงเทพ2.  ต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลาง3.  สมาชิกขายตัดราคากันเอง4.  คุณภาพเกรดผ้าแต่ละหมู่บ้านแตกต่างกัน

เมื่อมีจุดเด่นจุดด้อย   จึงนำมาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วหาทางแก้ไขพัฒนา   ซึ่งปัจจุบันสามารถแก้ไขได้แล้วหลายเรื่อง   เช่น   ไม่ขายตัดราคากันเอง   พัฒนาคุณภาพให้มาตรฐานผ่าน มผช. ต่อไปจะกำหนดยี่ห้อเป็นของกลุ่มเอง

%e0%b8%a7%e0%b8%b43
ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม กิจกรรมของกลุ่มที่เด่น ๆ ได้แก่ ทอผ้าฝ้าย ผ้าแพรยอย ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ ผ้าเทโล   ผ้าไหม   ตลาดใหญ่ คือ ตลาดผ้าอากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร   ส่งผ้าตลอดปี โดยจะมีพ่อค้ารวบรวมอยู่ที่ตลาดอากาศอำนวย    แล้วจึงกระจายไปยังตลาดกรุงเทพฯ และอื่น ๆ
%e0%b8%a7%e0%b8%b44
การเชื่อมโยงเครือข่าย

เดิมทั้งสามหมู่บ้านในตำบลสามผงจะขายสินค้าแข่งกันเอง   ตัดราคากันเอง ทำให้พ่อค้ากดราคา   ต่อรองยากในปัจจุบันจดทะเบียนเป็นเครือข่ายแล้ว   มีการกำหนดเงื่อนไขเป้นกติการ่วมกัน   มีการปประสานงานกันอย่างใกล้ชิด   มีการคัดกรรมการบริหารในการออมเงิน   คัดกรรมการคัดเกรดพิจารณาคุณภาพสามารถสนับสนุนเงินกองทุนของกลุ่มให้สมาชิกนำไปลงทุนได้โดยไม่เดือดร้อน   ในการนรวบรวมให้กรรมการรวบรวมและประสานโควต้าการจำหน่าย   ซึ่งเกิดการเชื่อมโยงได้เป็นอย่างดี   สมาชิกในชุมชนมีความพอใจ   มีรายได้สุทธิโดยเฉลี่ยต่อเดือน   2,000-3,000  บาทต่อครัวเรือน

%e0%b8%a7%e0%b8%b45
สนใจรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลสามผง   ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่มีการพัฒนาเครือข่ายได้เป็นอย่างดี  

ติดต่อคุณศรีษเกษ   เสนเพ็ง   หมู่   5  ต.สามผง   อ. สรีสงคราม   จ. นครพนม   โทรศัพท์   07-8646577  หรือติดต่อคุณมาโนชญ์   ชีช้าง   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   โทรศัพท์   04-2511-276

%e0%b8%a7%e0%b8%b46
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmนักส่งเสริมการเกษตรนครพนมความเห็น (6)

  • อ่านแล้วภูมิใจที่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอผ้าต.สามผง สามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มและพัฒนากลุ่มร่วมกันต่อไป
  • ขอบคุณคะที่บันทึกมาแบ่งปัน
เขียนเมื่อ 

       ขอบพระคุณพี่ทวีมากครับที่นำมาเผยแพร่  และจะรออ่านบันทึกต่อไปนะครับ

 

IP: xxx.113.61.37
เขียนเมื่อ 
1. ผ้าแพรยอย (โทเร) ขนาด 60 x 150 ซม. ราคาชิ้นละ 50 บาท ขนาด 71 x 200 ซม. ราคาชิ้นละ 60 บาท 2. ผ้าไหมสีพื้น,มัดหมี่ ขนาด 100 x 200 ซม. ราคาชิ้นละ 800 บาท 3. ผ้าขาวม้า ชนิด(โทเร)ขนาด 71 x 200 ซม. ราคาชิ้นละ 60 บาท ชนิด(ผ้าฝ้าย)ขนาด 73 x 200 ซม. ราคาชิ้นละ 50 บาท 4. ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ขนาด 95 x 400 ซม. ราคาชิ้นละ 130 บาท 5. ผ้ามัดหมี่(โทเร) ขนาด 100x200 ซม.(2 สี) ชิ้นละ 250 บาท ขนาด 100x200 ซม.(3 สี) ชิ้นละ 280 บาท 6. ผ้าขิดมุข(โทเร) ขนาด 92x200 ซม. ราคาชิ้นละ 300 บาท เบอร์โทรที่ติดต่อได้ 0-4253-5804
ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.57.155.162
เขียนเมื่อ 
วิสาหกิจชุมชนต้องเน้นคุณภาพ ไม่ใช่เอาแต่ปริมาณ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมต้องติดตามเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ ให้มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ
ทวี
IP: xxx.7.159.248
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านรองไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ(รอง.อธส.บริหาร)

       ขอขอบพระคุณที่ท่านให้คำแนะนำ จะได้นำไปปฎิบัติต่อไป

ทวี  มาสขาว

สหภัส
IP: xxx.122.180.184
เขียนเมื่อ 

ชอบกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลสามผง ครับ