เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครพนม

ทวี
วิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายกันอย่างไร
แนวคิดของวิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า   การบริการหรือการอื่น   ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีวิถีชีวิตร่วมกัน   รวมตัวกันประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้   และการพึ่งพาตัวเองของครอบครัว   ชุมชนและระหว่างชุมชน   ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   ได้ดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน   ตาม พรบ. วิสาหกิจชุมชน   พ.ศ. 2548  มาตั้งแต่ปี   2548  จนถึงขณะนี้ (ต.ค. 2549)  มีกลุ่มที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้วจำนวน   534  กลุ่ม   และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน   1  เครือข่าย   มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ   11,500  ครัวเรือน

ผมมีโอกาสไปเยี่ยมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน   ทอผ้า   ต.   สามผง   อ.ศรีสงคราม   จ.   นครพนม   เมื่อวันที่   12  ตุลาคม   2549  อยากรู้ว่าวิสาหกิจชุมชนทำกันอย่างไร   ชุมชนมีแนวคิดอย่างไร   มีการจัดการความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนอย่างไร   จึงอยากจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ้าง

%e0%b8%a7%e0%b8%b41
 
%e0%b8%a7%e0%b8%b42

ประเมินตนเองกลุ่มทอผ้า  หมู่ 5 หมู่12 หมู่  16  ต.สามผง  อ.ศรีสงคราม  จดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลสามผง  เมื่อต้นปี  2549  กับสนง.เกาตรอำเภอศรีสงคราม  เมื่อจดทะเบียนเสร็จกลุ่มก็นัดประชุมเพื่อประเมินตนเองว่ามีจุดเด่น  จุด้อยอย่างไร  จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านใดบ้างผลการประเมินหรือวิเคราะห์ตนเองของกลุ่มแล้วพบจุดเด่นของกลุ่มทอผ้านี้คือ1.  เป็นภูมิปัญญาดังเดิมของชุมชน2.  มีทักษะและความชำนาญในการทอผ้า3.  ทอผ้าใช้เองในชุมชน  และส่งขายได้ตลอดไม่มีสินค้าค้างจุดด้อย1.  ไม่ทราบวิถีตลาดของผ้าในตลาดกรุงเทพ2.  ต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลาง3.  สมาชิกขายตัดราคากันเอง4.  คุณภาพเกรดผ้าแต่ละหมู่บ้านแตกต่างกัน

เมื่อมีจุดเด่นจุดด้อย   จึงนำมาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วหาทางแก้ไขพัฒนา   ซึ่งปัจจุบันสามารถแก้ไขได้แล้วหลายเรื่อง   เช่น   ไม่ขายตัดราคากันเอง   พัฒนาคุณภาพให้มาตรฐานผ่าน มผช. ต่อไปจะกำหนดยี่ห้อเป็นของกลุ่มเอง

%e0%b8%a7%e0%b8%b43
ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม กิจกรรมของกลุ่มที่เด่น ๆ ได้แก่ ทอผ้าฝ้าย ผ้าแพรยอย ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ ผ้าเทโล   ผ้าไหม   ตลาดใหญ่ คือ ตลาดผ้าอากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร   ส่งผ้าตลอดปี โดยจะมีพ่อค้ารวบรวมอยู่ที่ตลาดอากาศอำนวย    แล้วจึงกระจายไปยังตลาดกรุงเทพฯ และอื่น ๆ
%e0%b8%a7%e0%b8%b44
การเชื่อมโยงเครือข่าย

เดิมทั้งสามหมู่บ้านในตำบลสามผงจะขายสินค้าแข่งกันเอง   ตัดราคากันเอง ทำให้พ่อค้ากดราคา   ต่อรองยากในปัจจุบันจดทะเบียนเป็นเครือข่ายแล้ว   มีการกำหนดเงื่อนไขเป้นกติการ่วมกัน   มีการปประสานงานกันอย่างใกล้ชิด   มีการคัดกรรมการบริหารในการออมเงิน   คัดกรรมการคัดเกรดพิจารณาคุณภาพสามารถสนับสนุนเงินกองทุนของกลุ่มให้สมาชิกนำไปลงทุนได้โดยไม่เดือดร้อน   ในการนรวบรวมให้กรรมการรวบรวมและประสานโควต้าการจำหน่าย   ซึ่งเกิดการเชื่อมโยงได้เป็นอย่างดี   สมาชิกในชุมชนมีความพอใจ   มีรายได้สุทธิโดยเฉลี่ยต่อเดือน   2,000-3,000  บาทต่อครัวเรือน

%e0%b8%a7%e0%b8%b45
สนใจรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลสามผง   ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่มีการพัฒนาเครือข่ายได้เป็นอย่างดี  

ติดต่อคุณศรีษเกษ   เสนเพ็ง   หมู่   5  ต.สามผง   อ. สรีสงคราม   จ. นครพนม   โทรศัพท์   07-8646577  หรือติดต่อคุณมาโนชญ์   ชีช้าง   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม   โทรศัพท์   04-2511-276

%e0%b8%a7%e0%b8%b46
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmนักส่งเสริมการเกษตรนครพนม

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 55062, เขียน: 18 Oct 2006 @ 17:29 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 20:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

  • อ่านแล้วภูมิใจที่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอผ้าต.สามผง สามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มและพัฒนากลุ่มร่วมกันต่อไป
  • ขอบคุณคะที่บันทึกมาแบ่งปัน
เขียนเมื่อ 

       ขอบพระคุณพี่ทวีมากครับที่นำมาเผยแพร่  และจะรออ่านบันทึกต่อไปนะครับ

 

IP: xxx.113.61.37
เขียนเมื่อ 
1. ผ้าแพรยอย (โทเร) ขนาด 60 x 150 ซม. ราคาชิ้นละ 50 บาท ขนาด 71 x 200 ซม. ราคาชิ้นละ 60 บาท 2. ผ้าไหมสีพื้น,มัดหมี่ ขนาด 100 x 200 ซม. ราคาชิ้นละ 800 บาท 3. ผ้าขาวม้า ชนิด(โทเร)ขนาด 71 x 200 ซม. ราคาชิ้นละ 60 บาท ชนิด(ผ้าฝ้าย)ขนาด 73 x 200 ซม. ราคาชิ้นละ 50 บาท 4. ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ขนาด 95 x 400 ซม. ราคาชิ้นละ 130 บาท 5. ผ้ามัดหมี่(โทเร) ขนาด 100x200 ซม.(2 สี) ชิ้นละ 250 บาท ขนาด 100x200 ซม.(3 สี) ชิ้นละ 280 บาท 6. ผ้าขิดมุข(โทเร) ขนาด 92x200 ซม. ราคาชิ้นละ 300 บาท เบอร์โทรที่ติดต่อได้ 0-4253-5804
ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.57.155.162
เขียนเมื่อ 
วิสาหกิจชุมชนต้องเน้นคุณภาพ ไม่ใช่เอาแต่ปริมาณ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมต้องติดตามเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ ให้มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ
ทวี
IP: xxx.7.159.248
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านรองไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ(รอง.อธส.บริหาร)

       ขอขอบพระคุณที่ท่านให้คำแนะนำ จะได้นำไปปฎิบัติต่อไป

ทวี  มาสขาว

สหภัส
IP: xxx.122.180.184
เขียนเมื่อ 

ชอบกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลสามผง ครับ