GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ

HACC KKU และ สถาบันพัฒนารับรองคุณภาพโรงพยาบาล

จากรั้วมอดินแดง สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้

 หลังจากที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ที่เรียกว่า HACC (Hospital Accreditation Collaborating Center) ได้ลงนามความร่วมมือกับ พรพ หรือ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้ลงนามความร่วมมือ พัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพ ตั้งแต่ เดือนเมษายน ๒๕๔๖

ภาพที่ ๑ ศูนย์ความร่วมมือ HACC ขอนแก่น ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะวิชาต่างในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ทีมงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสกลนคร และ จาก พรพ

ภาพที่ ๒ ทบทวนชีวิต วางแผนพิชิต ๒๕๕๐

ภาพที่ ๓ นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา พรพ มาให้กำลังใจ และ ประสานงานเพื่อร่วมพัฒนาให้โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรองคุณภาพที่เรียกว่า "HA หรือ เฮ็ดเอง"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 55056
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)