เก็บมาเล่า ถึงจะช้าไปบ้าง ก็ยังเป็นประโยชน์และน่าจะได้รับรู้ข่าวสาร

   Coconut Field day in Thailand เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยพืชสวน และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตร อำเภอ เมือง จังหวัดพัทลุง ตัวแทนกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดงานวันมะพร้าว (Coconut Field  Day) ที่หมู่บ้านหัตถกรรมคอกวัว จ.พัทลุง โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก COGENT – IFAD ในส่วนของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวให้มีความเป็นอย่าที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดำเนินงานระหว่างปี 2548 2550

            ในงานนี้นอกจากชาวบ้านคอกวัวซึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ใน จ.พัทลุง คณะครู นักเรียน นักท่องเที่ยว และแขกผู้มาเยี่ยมเยือน แล้วยังมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวตำบลทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร และกลุ่มเกษตรกรทำสวนมะพร้าวตำบลแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งร่วมโครงการ ฯ เข้าร่วมงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

             กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า มีการประกวดผลิตภัณฑ์หัตกรรมต่าง ๆ โดยมีกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตัวแทนตัดสิน

  และในขณะเดียวกันก็มีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์วุ้นในลูกมะพร้าว โดยตัวแทนจากกลุ่มเกษตรกรทำสวน ต.ทุ่งคา             ในส่วนของมุมวิชาการ ด้านเทคโนโลยีมะพร้าวและการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นมะพร้าว ได้มีการจัดการแสดงด้วยโปสเตอร์ และตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว พร้อมมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถาม               ในงานนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดแจ้ง เข้าร่วมสาธิตการทำพวงกุญแจจากกะลามะพร้าวด้วยการเรียนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ คงมีส่วนทำให้ยุวชนเหล่านี้ ซาบซึ้งในคุณค่าของมะพร้าวและรักมะพร้าวกันมากขึ้น             ต่อด้วยกิจกรรมการแข่งขัน ที่น่าสนใจ และสนุกสนานสำหรับผู้เข้าร่วมลุ้น ได้แก่ การแข่งขันสานกระจาดจากก้านมะพร้าว (หรือภาษาพัทลุง เรียกว่า เสวียนหม้อ) และการแข่งขันเหลาก้านมะพร้าว เมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมาถึง ได้มีขบวนกลองยาวมาต้อนรับ จากนั้นพิธีเปิดงานวันมะพร้าวได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ และมีการแจกของรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ชนะในการประกวด และการแข่งขันประเภทต่าง ๆ และท่าน ผวจ. พัทลุง มอบหน่อมะพร้าวแก่ตัวแทนกลุ่มหัตถกรรมมะพร้าวบ้านคอกวัว เพื่อนำไปปลูกต่อไป             ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสนุก ๆ คือการแข่งขันวิบาก เริ่มต้นด้วยผู้แข่งขันคนที่ 1 ขูดมะพร้าว 1 ลูก ต่อด้วยผู้แข่งขันคนที่ 2 เดินกะลา และจบด้วยผู้แข่งขันคนที่ 3 จับปลาดุกคนละ  5 ตัว ทีมใดเร็วกว่า คือผู้ชนะ             ผู้ที่มาร่วมงานในวันมะพร้าวในวันนี้ คงได้ทราบการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าวและตระหนักถึงการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน และการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ในวันนี้ และต่างได้รับความสุข สนุกสนาน ความรู้ ความประทับใจ กลับบ้านและนำไปฝากคนที่บ้าน โดยทั่วกัน

  หมายเหตุ ภาพยังไม่ได้มาแล้วจะนำมาให้ดูกันโอกาสหน้า