หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับโครงการลุ่มน้ำปากพนังฯ มานานมากจนล้าไปเลยก็ว่าได้  ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะสนุกกัน  ด้วยความอนุเคราะห์ของพี่สมนึก  ได้พาพวกเราไปเที่ยวขนอม  ได้ทั้งความรู้ใหม่และเก่าที่รู้  และรู้มากขึ้น  ในการไปครั้งนี้จะว่าเป็นการพักผ่อนก็ได้  เพราะส่วนใหญ่แล้วพวกเราเจ้าหน้าที่บันทึกไม่ได้เข้าร่วมอบรมกันเท่าไร  ก็พี่สมนึกบอกว่าให้มาพักผ่อนนิ  กลับจากอบรมและพักผ่อนครั้งนี้  จะต้องกลับมาเขียนบล็อกให้เจ้าหน้าที่ด้วย  ขนาดของเราเองก็เกือบเอาตัวไม่รอด   แต่ไม่เป็นไรไม่เกินความสามารถอยู่แล้ว  แล้วจะสมัครให้นะค่ะ  เจ้าหน้าที่ Km  ชะอวด