บันทึกนี้เป็นการทดลองสำหรับการเป็นUserใหม่แรกเข้ามาสมัครสมาชิกและเปิดทุกอย่างใหม่หมด เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างจริง สำหรับการติดแปะหน้าจอไปใส่ในคู่มือการใช้ Gotoknow Veraionใหม่ Knowledge Volution ในตอนแรกเราจะเลือกซ่อนบันทึกไว้ก่อน