เชื่อไหม  การประชุมที่ฝรั่งจัดในกรุงเทพฯ 1 วัน  ค่าลงทะเบียน 48,000 บาท

         นี่คือรายการ "Ken Blanchard LIVE in Bangkok"  ที่จัดโดย Global Leaders  ในหัวเรื่อง "Leading at High Level" ในวันที่ 28 พ.ย.49

         ใครสนใจก็ค้นเอาใน www.globalleadersevents.com ได้นะครับ

         ผมเอามาลงไว้เป็นข้อแก้ตัวว่าค่าลงทะเบียน 4,000 บาทต่อ 2 วันของการประชุมมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 (www.kmi.or.th) ไม่แพง   แถมใครลงทะเบียนเร็ว  ช่วยลดความยากในการทำงาน   เรายังลดราคาให้อีก   ลงทะเบียนภายในเดือนนี้ลดเหลือ 3,000 บาท

วิจารณ์  พานิช
 18 ต.ค.49