เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

::: เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร :::

เก็บจากข่าวมาบอกต่อค่ะ ....... ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้สนองนโยบายของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ให้นโยบาย        4 . ได้แก่   1.การปฏิบัติงานจะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.ยึดความเป็นธรรม 3.ประหยัด คุ้มค่า และ        4.มีประสิทธิภาพ  ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะ โดยยึดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 เป็นหลัก  และนายกรัฐมนตรี ประกาศไว้ว่าจะเดินหน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  นั้น   .......... เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร จากการสืบค้นข้อมูลจาก  http://www.doae.go.th  ได้ความว่า     เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ  ในส่วนของความพอประมาณ ความมีเหตุผล  และ การสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดี  มีรายละเอียดที่น่าสนใจเช่นกันค่ะ   ท่านสามารถเข้าไปศึกษา ที่ www.doae.go.t h   ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากกลุ่มนโยบายและแผน สพท.สฎ.1

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มนโยบายและแผน สพท.สฎ.1

หมายเลขบันทึก: 55027, เขียน: 18 Oct 2006 @ 11:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)