หม่อมอุ๋ยคุมเบ็ดเสร็จ เศรษฐกิจครบวงจร/ไม่แตะกระทรวงความมั่นคง

หม่อมอุ๋ยคุมเบ็ดเสร็จ เศรษฐกิจครบวงจร/ไม่แตะกระทรวงความมั่นคง
แบ่งงานรองนายกฯ ลงตัว ไม่แตะกระทรวงความมั่นคง หม่อมอุ๋ยคุมหมดกระทรวงเศรษฐกิจ ควบศึกษา ต่างประเทศ ขณะที่ โฆสิตดูเกษตร แรงงาน สาธารณสุข ธีรภัทร์คุมสื่อตามคาด ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เรื่องการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ครม.มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับดังนี้   1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล รมว.คลัง    2)นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รมว.อุตสาหกรรม   ส่วนมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ในกรณีที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ดังนี้ 1)คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทน คือ นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์     2)นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ รัฐมนตรี     ที่ปฏิบัติราชการแทน คือ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ร.อ.นพ.ยงยุทธ กล่าวว่าในส่วนม.ร.ว.ปรีดิยาธร ให้กำกับการบริหารราชการของส่วนราชการ ก.การคลัง  ก.การต่างประเทศ   ก.การท่องเที่ยวฯ  ก.พัฒนาสังคมฯ  ก.คมนาคม  ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  ก.พลังงาน         ก.พาณิชย์  ก.วัฒนธรรม  ก.ศึกษาธิการ  ราชบัณฑิตยสถาน  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สำนักงบประมาณ (ยกเว้นการอนุมัติงบประมาณ) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวฯ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ร.อ.นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า ส่วนนายโฆสิต ให้กำกับการบริหารราชการ ก.เกษตรและสหกรณ์                 ก. ทรัพยากรธรรมชาติฯ  ก.แรงงาน  ก.วิทยาศาสตร์ฯ  ก.สาธารณสุข  ก.อุตสาหกรรม  สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยฯ กรมประชาสัมพันธ์คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการพัฒนา  ระบบราชการ  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ  สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนและกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร.อ.นพ.ยงยุทธ กล่าวอีกว่า ในส่วนของนายธีรภัทร์ ได้มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนนายกฯ  ในส่วนสำนัก เลขาธิการ ครม. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน กรมประชาสัมพันธ์ การมอบหมายให้กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สำหรับคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่ง และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการการมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชน ดังนี้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

สยามรัฐ  18  ต.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#ปรีดิยาธร#เทวกุล

หมายเลขบันทึก: 55022, เขียน: 18 Oct 2006 @ 10:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)