ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษากลับไปบ้านช่วงปิดภาคเรียน ส่วนผู้ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบวิชาก็ต้องมานั่งตรวจข้อสอบ เตรียมการบรรยาย แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำความรู้นั้นไปเล่าให้ผู้ศึกษาฟังอีกคราวหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้องการที่จะศึกษาในสิ่งที่ตัวเองค้นพบตัวเอง

สถานศึกษานี้เงียบดี ไม่มีรถขวักไขว่ไปมา ไม่มีนักศึกษาเฮฮา ดูเหมือนทุกอย่างจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ แม้ใบไม้ก็ยังไม่มีสายลมมาพัดให้ไหว ตึกสำนักงาน อาคารเรียน หลังคาคลุมทางเดินดูนิ่งงันไปหมด เวลาสำหรับความเงียบอย่างนี้เป็นเวลาดี เป็นเวลาสำหรับการคิดค้นอะไรหลายๆอย่าง เป็นเวลาสำหรับการอ่านหนังสือ การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โชคดีที่สถานศึกษานี้มีต้นไม้เยอะ ใบเขียวชอุ่ม