รัฐเล็งอัดงบลงทุนปี 50 เกือบ 4 แสนล.

รัฐเล็งอัดงบลงทุนปี 50 เกือบ 4 แสนล.
ครม. เห็นชอบกรอบงบฯ 50 ขาดดุล 1 แสนล้าน นายกฯ สั่งทบทวนปรับงบฯ ให้สอดคล้องร่างนโยบายรัฐบาล  ด้าน สศช. ชี้ปีหน้าอัดงบลงทุน 4 แสนล้าน พล.อ.สุรยุทธ์   จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 โดยที่ประชุม       สรุปให้มี การนำกรอบงบประมาณปี 50 ไปพิจารณาใหม่ ซึ่งต้องไปปรับให้สอดคล้องกับแนวคิดร่างนโยบายของรัฐบาล และให้นำมากลับมาเสนออีกครั้งในสัปดาห์หน้า  ทั้งนี้ยืนยันว่า ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้  จากนั้นจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ       ปี 2550 ทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ต้นเดือนมกราคม 2550  นายวุฒิพันธ์   วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ ครม. เห็นชอบกรอบตัวเลขการจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ 2550 โดยงบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 1.52 ล้านล้านบาท ขณะที่ประมาณการรายได้สุทธิอยู่ที่ 1.42 ล้านล้านบาท  ซึ่งเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล จำนวน 1 แสนล้านบาท   ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. ได้กำหนดนโยบายงบประมาณ ปี 50 ไว้ 5 ด้านสำคัญคือ 1.ต้องจัดทำงบขาดดุล   2.ทบทวนงบประมาณตามภารกิจ  3.เพิ่มประสิทธิภาพ   การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อควบคุมรายจ่ายประจำ   4.กำหนดรายจ่ายลงทุนไม่ต่ำ กว่าปี 49 และ 5.ส่งเสริมการกระจายอำนาจและเร่งรัดถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่น แหล่งข่าวจากสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     (สศช.)  กล่าวว่า สัดส่วนการใช้จ่ายภาครัฐในปี 2550 ที่ สศช. ได้เสนอ ต่อ ครม. ในเบื้องต้น ได้แก่ งบลงทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2549 คิดเป็น 26% หรือคิดเป็นมูลค่า 395,200 ล้านบาท        งบชำระ หนี้ เพิ่มขึ้น 3.6% หรือคิดเป็นมูลค่า  55,350 ล้านบาท และงบประจำเพิ่มขึ้นเป็น 70.4% หรือคิดเป็นมูลค่า 1,069,450 ล้านบาท รวมเป็นรายจ่ายภาครัฐทั้งสิ้น 1.52 ล้านล้านบาท   ขณะที่ด้านรายได้ภาครัฐเพิ่มขึ้น  1.42 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.8% รวมถึงวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 1 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.2% ต่อจีดีพี และมีกรอบวงเงินกู้สูงสุดเพื่อชดเชยการขาดดุลตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณอยู่ที่ 348,280 ล้านบาท ทั้งนี้จีดีพีในปี 2550 คิดเป็นวงเงิน 8,471,400 ล้านบาท

ไทยโพสต์  18  ต.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#งบประมาณรายจ่าย

หมายเลขบันทึก: 55020, เขียน: 18 Oct 2006 @ 10:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)