ข่มขู่

คำว่า ข่มขู่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ทำให้กลัว ทำให้เสียขวัญ
ในทางกฎหมาย มีความหมายว่า ทำให้ผู้อื่นต้องกลัวว่าจะเกิดความเสียหายเป็นภัยแก่ตนเอง แก่สกุลแห่งตน หรือแก่ทรัพย์สินของตน
ผู้ข่มขู่ย่อมต้องการให้ผู้โดนข่มขู่ยอมทำตามสิ่งที่ตนต้องการ
การข่มขู่ ไม่จำกัดรูปแบบ ไม่ว่าจะใช้วิธีการเช่นไร ก็เป็นการ ข่มขู่
การข่มขู่ ไม่จำกัดลำดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นใครกระทำต่อใคร ก็เป็นการ ข่มขู่
ไม่ว่าจะขู่ว่าจะลงโทษ หรือปลอบว่าจะลดโทษให้ ก็เป็นการ ข่มขู่

[ ๐๔ ส.ค. ๒๕๔๙,๐๘:๒๓:๑๕ ]