เมื่อวานได้รับคณะฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งมาเยี่ยมชมที่ทำงานและดูงานในส่วนงานห้องสมุด ซึ่งก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลายเรื่อง
คณะของรร.มหิดลฯสนใจมากก็เรื่องของ ตู้ display ของห้องสมุดผม มีเยอะ และหลากหลายแบบ เวลาจัดนิทรรศการอะไรก็มีหลายแบบ
ทั้งยังส่วนใจในส่วนการนำเสนอสื่อต่างๆ ก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันพอควร
ช่วงเย็นก็ได้รับรองคณะในเวลาอาหารเย็น บนเขากันต่อ ก็ได้คุยถึงแนวทางแลกเปลี่ยนความรู้ และทางวิชาการ ตามMOUความร่วมมือวิชาการกันทั้ง2โรงเรียน
ก็จะไปบุกวิชาการที่รร.มหิดลฯบ้าง ในโอกาสอันใกล้นี้