สวัสดีครับ วันนี้ผมได้มีโอกาสไปเข้าร่วมประชุมกับนักประชาสัพันธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสิ่งที่หวังไว้ตอนแรกก็คงจะมีการพูดถึงแนวทางในการในการร่วมมือกันในการPR ให้มีประสิทธิภาพ ส่วนสิ่งที่ได้นอกเหนือจากนั้นก็คือจะมีการไป Walk realy กันในประมาณเดือน พฤศจิกายน และได้ไปศึกษาดูงานกันที่ ม.รังสิต โดยจะมีการเบิกจ่ายจากเงินในคณะ 2500 บาท โดยจะไปประมาณ 3 วัน รวมถึงมีการระดุมความคิดในการออกแบบเสื้อที่จะใส่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสี Font หรือแม้กระทั่ง Logo ที่ออกแบบโดยผู้ออกแบบโลโก้ก็เป็นคุณบุญเลิศ (PR จากคณะศึกษาศาสตร์) และผมก็มีการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างเยอะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานออกแบบซึ่งผมก็พอมีประสบการณ์ และก็สามารถช่วยที่ประชุมได้เยอะครับ ส่วนที่ได้น้อยกว่าความคิดในตอนแรกก็คือในการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมน่าจะอยู่ให้จบการประชุมเพราะบางคนลุกไปก่อนก็เป็นการเสียผลประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็นครับ(ซึ่งแปลว่าผมอยู่จนจบการประชุม5555)