กกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อมา-ขายไป ของที่ระลึก และการส่งออก

nitta 4818140042
กฎหมายที่คิดว่าจะต้องใช้กับธุรกิจ ซื้อมา-ขายไป  - ของที่ระลึก ในมุมมองแล้วคิดว่า น่าจะมีอยู่ 3 เรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องมากที่สุด คือ

Ø      กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา หรือ เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธ์ , สิทธิบัตร เนื่องจาก ธุรกิจที่ต้องการทำ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อมา-ขายไป ของที่ระลึก เป็นการทำธุรกิจที่ต้องซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง และขายให้กับชาวต่างชาติที่นิยมในสินค้าจากประเทศไทย ในลักษณะสินค้าหัตถกรรม ซึ่งถ้าหากไม่ศึกษากฎหมายข้อนี้  อาจมีการละเมิด โดยที่ผู้ดำเนินธุรกิจไม่ทราบในการละเมิดดังกล่าว

Ø      กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีส่งออก ที่ต้องศึกษาเรื่องนี้ เนื่องจากการทำธุรกิจนี้ จะรวมถึงการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ที่ธุรกิจต้องดูถึงจุดคุ้มทุน และกำไร และการเสียภาษีต่างจะคุ้มกับการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศหรือไม่

Ø      กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศ ว่ากฎหมายบังคับใช้ในธุรกิจมากน้อยเพียงใด หรือคุ้มครองธุรกิจมากน้อยแค่ไหน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจ

  **************************************************************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Homework Business Law @MUT 2/2549

คำสำคัญ (Tags)#กกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อมา-ขายไป

หมายเลขบันทึก: 55054, เขียน: 18 Oct 2006 @ 16:34 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 21:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)