เราควรใช้คำ Research Hypothesis ?

        เรามักจะพบคำ   Hypothesis,  Research  Hypothesis,  Statistical Hypothesis  บ่อยๆ  สองคำหลังมีความชัดเจน   แต่คำแรกค่อนข้างสับสน   เพราะใช้กันทั่วไป  ซึ่งบางคนใช้ในความหมายของ Theory  โดยเฉพาะ  Theory  ประเภท  Inductive Theory  คือ  เรียก Theory  ว่า  Hypothesis   หรือเรียก  Hypothesis  ว่า  Theory

        เช่น คำกล่าวว่า  "ในธรรมชาติมีอะตอม"  เป็น  Theory  หรือคำกล่าวว่า  "ในตัวคนมี ID, EGO, SUPEREGO "  ก็เป็น  Theory  แต่บางคนก็ว่าทั้งสองคำกล่าวนี้เป็น  Hypothesis  ก็มี

        แต่ Research Hypothesis นั้น  "ต้องการการทดสอบ"  ดังนั้นจึงต้องใช้คำที่ "ทดสอบได้"  ซึ่งคำในทฤษฎีเป็นคำที่ "ทดสอบโดยตรงไม่ได้" (เพียงแต่เป็นคำที่มีความเป็นไปได้ที่จะทดสอบได้ !)  และดังนั้น  Research Hypothesis  จะเป็นทฤษฎี "ไม่ได้"

        ดังนั้น  Hypothesis ใน Research  จึงควรใช้คำว่า "Research Hypothesis"  หรือ  "สมมุติฐานการวิจัย"  ทั้งนี้  เพื่อไม่ให้ปะปนสับสนกับคำว่า  Hypothesis  เฉยๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Empirical Research

คำสำคัญ (Tags)#research#hypothesis

หมายเลขบันทึก: 55059, เขียน: 18 Oct 2006 @ 17:17 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 07:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)