Service Innovation Method,Model,and Tool

หนึ่งในเนื้อหาที่ได้จากเวทีประชุม SRII Asia Summit 2013 ในวันที่ 18 กันยายน 2556 หัวข้อ "Service Innovation Method,Model and Tool" โดย Dr.Manoo Oradeedolachet

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (0)