พ่อครูปรีชา ขันทนันต์

อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
Usernamek.preecha1
สมาชิกเลขที่172773
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จบมัธยมปลายจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

จบปริญญาโทจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำงานธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ปี 2519-2553 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขาสันป่าตอง หางดง และสันป่าข่อย

รักษาการผู้จัดการสาขาหลายสาขาและโอนย้ายสายงานไปเป็นผู้ช่วยหัวหน้าส่วนหลักประกันลำพูนจนเกษียณ

ปัจจุบัน - ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่

         -กรรมการบริหารสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้

         -รองประธานกรรมการบริหารศูนย์ศิลปะไทยโบราณสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ(วิทยาลัยในวัง สาขาเชียงใหม่)

         -ที่ปรึกษาธนชาติพัฒนทรัพย์กรุ๊ป

        -เครื่องเงิน บ้านเมฆบังวัน (รับทำ ผลิต จำหน่าย ปลีก ส่ง)

        -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ

        -รองประธานกรรมการโครงการยกระดับชุมชนวัวลายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

        -กรรมการโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 

        -อดึตนายกสโมสรโรตารี่สารภีเชียงใหม่