จากโดมความร้อน..ถึง..ต้นตาลล้านต้นเมืองเพชร?


ปลูกต้นตาล ...โครงการ... อนุรักษ์และปลูกต้นตาลล้านต้น ของท่าน ผู้ว่าฯ เมืองเพชรบุรี


   


  "ปรากฏการณ์โดมความร้อน" หรือ "เกาะความร้อนเมือง" (Urban Heat Island: UHI) คือ ปรากฏการณ์ที่พื้นที่ในมหานคร...เช่นกรุงเทพฯ ...มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณโดยรอบอย่างมีนัย ความแตกต่างของอุณหภูมิที่สูงกว่า ดังกล่าว จะชัดเจนในตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวัน ในฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน และเมื่อไม่มีลมหรือมีลมพัดอ่อน


     สาเหตุสำคัญ คือการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของแผ่นดินที่เกิดจากการพัฒนาเมือง ซึ่งใช้วัสดุที่ทำให้เกิดการสะสมความร้อน ประกอบกับความร้อนที่ปล่อยออกมาจากการใช้พลังงานตามอาคารสถานที่ต่างๆ ขณะเดียวกัน ความสมดุลของพลังงานยังถูกกระทบจากการขาดพืชพรรณที่จะช่วยให้เย็นลงจากการคายน้ำของต้นไม้ และมลภาวะในรูปแบบต่างๆ ก็มีส่วนเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของบรรยากาศด้วยเช่นกันนะคะ 

             แนวทางแก้ไขผลกระทบจากโดมความร้อน ดร.สธน  ดร.สธร วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  แนะว่า ควรทำเช่นเดียวกับแนวทางการลดโลกร้อน แนวทางการปฏิบัติก็ค่อนข้างชัดเจน คือ

       1. การลดใช้พลังงานโดยการเปิดแอร์ให้น้อยลง

       2. การลดใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมากขึ้น

       3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ใหญ่ และการปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสูงให้เป็นสวนสาธารณะขนาดย่อมๆ 

     4. การออกแบบอาคารควรต้องคำนึงถึงการดูดซับความร้อนและระวังการก่อสร้างตึกที่ทำจากกระจก เพราะ ...เป็นตัวสะท้อนความร้อนออกภายนอก   

   

       มีงานวิจัย แสดงให้เห็นว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่สุดโต่งและการตายในสหรัฐ โดยรายงานชื่อ "โครงการว่าด้วยสุขภาพที่ได้รับผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลก"  ของมหาวิทยาลัย จอนส์ ฮอปกินส์ (JHU) พบว่า ความร้อนมักเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากในเมืองที่อยู่ในเส้นละติจูดปานกลาง และละติจูดสูงที่มีความผันผวนของอุณหภูมิมากตัวอย่างเช่น เมื่อนครชิคาโกและนิวยอร์ก ประสบกับภาวะอุณหภูมิในฤดูร้อนสูงผิดปกติ ความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตสามารถคาดได้ว่าจะสูงตามไปด้วย.... ตรงข้ามกับประเทศที่ไม่มีการผันผวนของอุณหภูมิตลอดปีมาก จะมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากคลื่นความร้อนของสาธารณชนน้อยกว่า


       งานวิจัยของ JHU แสดงให้เห็นด้วยว่า ประชากรของเมืองในตอนใต้ของสหรัฐ เช่น ไมอามี่ ซึ่งคุ้นกับสภาวะอากาศร้อนจะประสบปัญหาน้อยกว่า .... ผลต่อเนื่องอีกประการหนึ่งของ  ปรากฏการณ์โดมความร้อน ได้แก่ การเพิ่มความสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น รวมถึงมีผลกระทบต่อการอุตุนิยมท้องถิ่น ทั้งการเปลี่ยนรูปแบบของลมประจำถิ่น การเกิดเมฆ หมอก ความชื้น และ อัตราของหยาดน้ำฟ้า อันได้แก่ ฝน หิมะ น้ำค้าง ฯลฯ ผลกระทบจาก ... ปรากฏการณ์โดมความร้อน .... 

  ในทางสถาปัตยกรรมยังมีแนวคิด "สถาปัตยกรรมสีเขียว" ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ

       1. การออกแบบให้ตอบสนองต่อสภาพอากาศ

        2. จัดวางพื้นที่ใช้สอยอาคารตามทิศทางแดด ทิศทางลมตามธรรมชาติ

        3. เลือกใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่น


   การรักษาภาวะน่าอยู่น่าสบาย ทั้งในเชิง  อุณหภูมิ แสงสว่าง เสียง และคุณภาพอากาศในอาคารให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

          เราสามารถช่วยกันลดโลกร้อน ได้หลายวิธี หลักๆก็เห็นจะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพราะว่าพลังงานที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าจะมาถึงให้เราได้ใช้นั้น ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนในการผลิตมากมาย และแต่ละขั้นตอนก็จะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมา เพราะฉะนั้นการลดใช้พลังงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ได้เช่น


        - การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้

            - การใช้น้ำอย่างประหยัด

           - การใช้จักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทางใกล้ๆ

           - การปลูกต้นไม้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะ ...ช่วยลดภาวะโลกร้อน


      ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ... ปิดราชการ 4 วัน ผู้เขียนจะ ทำบุญเนื่องในวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา .... ผู้เขียนจะไปช่วยชาวบ้านลาดปลูกต้นตาล..... ในโครงการ... อนุรักษ์และปลูกต้นตาลล้านต้นของท่านผู้ว่าฯ เมืองเพชรบุรี นะคะ


   


          ขอบคุณท่านมากค่ะ ที่ให้เกียรติอ่านบทความนี้ 


หมายเลขบันทึก: 542840เขียนเมื่อ 19 กรกฎาคม 2013 13:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กรกฎาคม 2013 14:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (13)

เรียนคุณหมอเปิ้น โครงการตาลล้านต้น น่าสนใจ หากอยู่ไกล้คงไม่พลาดโอกาสปลูกตาล

ธำรงไว้ หวานเหมือนน้ำตาลเมืองเพชร

สวัสดีครับ  Dr. ple

ผมมีโอกาสนำต้นตาลไปปลูกไว้ที่ทุ่งนา  พอไปดูอีกทีไม่มีแล้ว...อยากปลูกอีก

 

ขอบคุณค่ะสำหรับเรื่องราวโดมความร้อน เสียดายที่พลาดโอกาสทั้งปลูกต้นตาลและโกงกาง ส่งใจไปช่วยก็แล้วกันค่ะ

อยากไปปลูกต้นตาลด้วย ฝากปลูกด้วย 1 ต้นนะคะ ขอบคุณโดมความร้อนมากค่ะ

น่าสนใจมากเลยครับ ไปปลูกต้นตาลด้วยเป็นต้นไม้พื้นเมืองของเพชรบุรีที่ควรช่วยกันปลูกให้มากๆครับ

 

สวัสดีค่ะคุณหมอ...ขอเป็นกำลังใจให้กิจกรรมดีๆค่ะ ต้นตาลเพาะยากกว่าผักหวานอีกนะคะเคยเพาะแต่ไม่งอกค่ะแถวๆบ้านไม่ค่อยมีแล้วค่ะถูกตัดมากกว่าปลูก

ขอบคุณค่ะ

Congratulations for being to first health professional I know ('oersonally') who comes out and suggests looking after our environment as a 'prescription' for our health problems. I support your call. But I don't have toddy palms around where I live. I will plant a few more trees any way ;-)

Would you also prescribe 'exercises' (instead of drugs) for some of our common health problems?

สวัสดีค่ะDr. Ple ...ขอเป็นกำลังใจนะคะ...ประโยชน์ของต้นตาล เป็นต้นไม้คู่บ้านคู่เมืองเพชรบุรี ที่แข็งแรงมีอายุยืน สามารถทนแล้ง ทนฝน และกระแสลมร้อนหนาวตามสภาพดินฟ้าอากาศได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก นอกจากต้นตาลจะให้ประโยชน์ในการทำน้ำตาลโตนดแล้ว ส่วนต่าง ๆ ของต้นตาลยังนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นก็ว่าได้นะคะ...ขอบคุณค่ะ

พูดถึงต้นตาลทีไรแล้ว รู้สึกเศร้าใจ  เพราะ แถบบ้านครูอิง 

มีต้นตาลยืนต้นตายมากมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการทำนากุ้ง

ขับรถผ่านละแวกนั้นทีไร ก็อดใจหายไม่ได้จริง ๆ ค่ะ

ชื่นชม โครงการอนุรักษ์และปลูกต้นตาลล้านต้นของท่านผู้่ว่าฯ จริง ๆ ค่ะ  

โครงการดีจังค่ะพี่เปิ้น...ฝากใจช่วยปลูกนะคะ   วันหยุดนี้มีเวลาว่าง  คงได้ปลูกต้นไม้ที่บ้านเพิ่มอีก  ช่วย ๆ กันนะคะ

 

.... ขอบคุณ  พี่ๆ ..เพื่อนๆ .. และน้องๆ ...ทุกๆ ท่านที่เข้ามาอ่าน...และมี Comment  ให้ผู้เขียน นะคะ ..... โครงการ อนุรักษ์และปลูกต้นตาลล้านต้น ของท่านผู้่ว่าฯ ..... มีประโยชน์และตรงกับความต้องการของคนเมืองเพชรจริงๆ ค่ะ.....แต่ปัญหาก็อยู่ที่

 

    1.  การเพาะจาวตาล (ยากมาก)

    2. การปลูก....ใช้เวลานาน..กว่าจะให้ผลผลิต (ตั้งแต่รากตาล..จนถึง..ออกลูกตาล)

 

     ขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะ

 

                 

 

 

คิดถึงขนมเมืองเพชรนะคะ เป็นเอกลักษณ์จริงๆ ค่ะ ผลิตผลจากต้นตาล 

-เห็นภาพต้นตาลแล้วสวยงามมาก....เสียดายถ้าอยู่ใกล้ ๆ จะไปร่วมปลูกต้นตาลด้วย......

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี