ประภารัตน์

พนักงานราชการ
กศน.อำเภอมหาราช
Usernameaekinn
สมาชิกเลขที่83751
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ดิฉันชื่อ นางประภารัตน์  อินเอก  ชื่อเล่น  แต  ภูมิลำเนาเกิดที่

จังหวัดตาก  เรียนจบชั้นประถม - ระดับมัธยมศึกาตอนปลาย  โรงเรียนตากพิทยาคม  ระดับปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ปัจจุบันปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำภอมหาราช  สถานะภาพสมรส

มีบุตร  ๒  คน  ที่อยู่ปัจจุบัน  ๙  หมู่  ๑  ตำบลตรีณรงค์  อำเภอไชโย

จังหวัดอ่างทอง