เมื่อวันที่ 10  ต.ค. 2549 ที่ผ่านมานี้เวลา 09.00น.- 12.00น.  ผมเข้าฟังการบรรยายของ รศ. ดร.ปรีชา  นุ่นสุข   เกี่ยวกับการเตรียมดุษฎีนิพนธ์   :  กรอบและแนวทางการดำเนินงาน                         การบรรยายบางช่วงผมได้ข้อคิดดังนี้ ·    ข้อมูลที่เราคิดในวันนี้นั้น  มันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุผลคือหลักฐานข้อมูล  ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตามที่เราคิดคาดเดา ·     กระบวนการเรียนรู้มันมีการทบทวนบ่อยๆและจะมีขึ้นเรื่อยๆ ·     สิ่งที่เราต้องกระทำคือต้องเดินตามข้อบังคับเพราะข้อบังคับกล่าวไว้ชัดเจน  ข้อบังคับเหล่านี้เปรียบเหมือนคำสั่งของเทพเจ้าที่ต้องทำตาม

·     สำหรับกระบวนการเดินตามข้อบังคับนั้น  มันมีวิธีการเดินอยู่  อย่าไปจนกับแนวคิดก็ไม่มีตายตัวเสมอ  ฯลฯ

เป็นกระบวนการเบื้องต้น ก่อนจะเข้าสู่การเขียนดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต ป.เอก สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งบรรดานิสิต 12 คน  กำลังสนุกกับการเรียนอยู่ในขณะนี้ ผมขอชื่นชมนิสิตทุกคนครับ  ท้ายบันทึกนี้ขอขอบใจ น้องมิว (เด็กหญิงศศิกานต์  จักรมานนท์)  ที่พิมพ์บันทึกนี้ให้.....