การวิจัยในชั้นเรียน

การประกวดผลงานวิจัยใจในชั้นเรียน

          ตามที่ สพท.นม.1 แจ้งให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้แจ้งให้ครูที่สนใจส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ปี 2549 นั้น   ปรากฏว่า  ซึ่งมีโรงเรียนต่อไปนี้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม คือ ดอนท้าววิทยา บ้านหญ้าคา วทอ.  บ้านหนองสมอ ฯ  บุญวัฒนา  ตำบลโคกกรวด  สวนหม่อน  บ้านบึงตะโก  บุญเหลือวิทยานุสรณ์  เมืองนครราชสีมา  บึงสาลี  สุขานารี  สุรนารีวิทยา 2  เสนานุเคราะห์  บ้านหนองกระทุ่ม  วัดสระแก้ว       สุรธรรมพิทักษ์     บ้านเมืองที     บ้านธารปราสาท   บ้านด่านติง  บ้านหนองหว้า ฯ  สุรนารีวิทยา  มะค่าวิทยา  บ้านพลกรัง  สามัคคีรถไฟและบึงพญาปราบ

          ขอขอบคุณครูมืออาชีพทุกท่านที่ได้ใชการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  และส่งผลงานการวิจัยในชั้นเรียนมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานของท่านและเป็นการเผยแพร่ผลงานของท่านด้วย   นอกจากนั้นขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียน

          ในโอกาสต่อไปจะได้นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูมืออาชีพแต่ละคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.นม.1 กับการจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#การประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน

หมายเลขบันทึก: 54126, เขียน: 11 Oct 2006 @ 08:48 (), แก้ไข: 02 Apr 2012 @ 13:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์
IP: xxx.143.147.182
เขียนเมื่อ 

ได้มีโอกาสในการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนร่วมกับโรงเรียน งานครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ครูได้พัฒนางานการเรียนการสอนอย่างดี และคิดว่าคงได้ช่วยเหลือให้ครูได้พัฒนางานต่อ ๆ ไปได้ และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา เห็นด้วยกับงานครั้งนี้

Sirirat Boontanon
IP: xxx.143.147.182
เขียนเมื่อ 
การที่ครูสนใจงานวิจัยนับเป็นการพัฒนาวิชาการที่ดีทั้งในส่วนการจัดการเรียนการสอนที่มีการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนและเป็นการเริ่มต้นความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนหากผู้วิจ้ยและผู้สนใจได้นำผลการวิจัยไปใช้จริงๆ
เขียนเมื่อ 

 เรียนคุณวิไล 

  • นับโรงเรียนดูแล้วมีโรงเรียนส่งเข้าประกวด 25 โรง  จากจำนวนกี่โรงเรียนคะ
  • ลุ้นโรงเรียนที่เคยสอนค่ะ  ไม่มีชื่อ  เสียดาย...
  • ขอบคุณค่ะ