ผมนั่งอ่าน พระราชนิพนธ์เรื่อง "พระมหาชนก" เป็นหนึ่งในหนังสือเล่มโปรดของผม     

สนุกสนานและเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่ง

พระมหาชนกมีทั้งหนังสือขนาดอ่านทั่วไปและฉบับการ์ตูน แต่เล่มที่ผมอ่านเป็นฉบับการ์ตูนครับ

ทั้งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและให้ข้อคิดใน การดำรงชีวิตในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

ในประเด็นเรื่องของ "ความพากเพียร"

 ใจความสำคัญ คือ

พระมหาชนกราชกุมารเดินทางไปทางทะเล เรือแตก คนทั้งหลายจมน้ำตายบ้าง เป็นเหยี่อของสัตว์น้ำบ้าง แต่ไม่ทรงละความอุตสาหะ ทรงว่ายน้ำโดยกำหนดทิศทางแห่งกรุงมิถิลา ในที่สุดก็ได้รอดชีวิตกลับไปถึงกรุงมิถิลาได้ครองราชสมบัติ.

หากมนุษย์เรามีความเพียรอันแรงกล้า มีจุดหมายที่แน่วแน่ ต่อให้มีอุปสรรคมากมายขนาดไหน ก็ต้องฝ่าไปให้ได้

พระมหาสัตว์ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทร เพราะเรืออับปาง ว่ายด้วยพละกำลังและใจที่แรงกล้า เป็นเพลา ๗ วันจนกระทั้งมีนางมณีเมขลาทอดพระเนตรเห็นความเพียร

พระมหาสัตว์ได้สนทนากับนางมณีเมขลาและกล่าวได้อย่างจับใจว่า

"ดูก่อนเทวดา เราไตร่ตรองเห็น ปฏิปทา แห่งโลก และอานิสงส์แห่งความเพียร เพราะฉะนั้น ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร"

"บุคคลเมื่อกระทำความเพียร แม้จะตายก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ระหว่างหมู่ญาติ เทวดา และบิดา มารดา อนึ่งบุคคลเมื่อทำกิจอย่างลูกผู้ชาย ย่อมไม่เดือดร้อนภายหลัง"

ชาดกเรื่องนี้

แสดงถึงการบำเพ็ญวิริยบารมี คือความพากเพียร

ชาดกเรื่องนี้เป็นที่มาแห่งภาษิตที่ว่า เป็นชายควรเพียรร่ำไป อย่าเบื่อหน่าย ( ความเพียร )เสีย

 


 

มิถิลา!!! ยังไม่สิ้นคนดี

บันทึกนี้เป็นบันทึกแรกใน Blog ใหม่ของผม : Paramattha : ปรมัตถะ  ซึ่งเนื้อหาใน Blog นี้จะเขียนถึง  ธรรมะเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา กาย และ จิตวิญญาณ และการพากเพียรทำดีในชีวิตของผม

 

อ้างอิงภาพจาก : http://personal.swu.ac.th