ชาว GotoKnow ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (http://Paiboon.GotoKnow.org) ที่ได้รับตำแหน่งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านเป็น Blogger ขาประจำเก่าแก่ของ GotoKnow ท่านหนึ่งค่ะ ท่านเป็นรัฐมนตรีคนแรกของไทยที่เขียนบล็อก ค่ะ

สำหรับในต่างประเทศนั้น มีรัฐมนตรีมากมายที่เมื่อดำรงตำแหน่งแล้วก็มีการใช้บล็อกเพื่อใช้ในการสื่อสารกับประชาชน แต่ท่านอาจารย์ไพบูลย์ท่านพิเศษกว่ารัฐมนตรีเหล่านั้นค่ะ คือ ท่านเป็น blogger มาก่อนที่ท่านจะมาเป็นรัฐมนตรีค่ะ ซึ่งดิฉันเชื่อว่าท่านน่าจะเป็นคนแรกของโลกค่ะ

หากรัฐมนตรีทุกท่านเห็นประโยชน์ของการเขียนบล็อกอย่างท่านอาจารย์ไพบูลย์ ประเทศไทยคงดังกระหึ่มระดับโลกในแง่ที่ว่า

  • เป็นประเทศที่เน้นความโปร่งใสในการทำงาน
  • เป็นประเทศการนำเสนอข่าวตรงจากรัฐมนตรีสู่ประชาชนซึ่งจะไม่ทำให้ประชาชนได้รับข่าวที่ผิดเพี้ยน และ
  • รัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังเสียงประชาชนได้อย่างรวดเร็วชัดเจน

หลังจากที่ GotoKnow ได้ทำการย้ายเครื่องแม่ข่ายแล้ว ซึ่งคาดว่าไม่เกินเดือนตุลานี้ GotoKnow ก็พร้อมที่จะรองรับ traffic จากประชาชนทั้งประเทศที่จะเข้ามาอ่านและร่วมแสดงความคิดเห็นในบล็อกของคณะรัฐมนตรีทั้งหมดค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ไพบูลย์อีกครั้งค่ะ และขอขอบคุณที่ท่านได้มาร่วมเป็นสมาชิกท่านหนึ่งใน GotoKnow ตั้งแต่แรกเริ่มค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

สคส. และ สมาชิก GotoKnow ทุกท่าน