เมื่อคืนก่อนนอน ( 10 ต.ค.2549 ) ได้ชมรายการถึงลูกถึงคน ทางทีวีสีช่อง 9  อสมท. เป็นปัญหามลพิษทางเสียง มีตัวแทนหมู่บ้านโดยรอบสนามบิน รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษร่วมรายการ  ทำให้ทราบแนวทางในการทำงาน ก่อนหน้าและขณะนี้มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้น นับว่าเป็นความวุ่นวายที่น่าสนใจ เห็นใจประชาชนโดยรอบ ขณะเดียวกันสนามบินนี้ได้สร้างและใช้ไปแล้ว

                                เมื่อครู่นี้ ( 11 ต.ค.2549 ) ได้ชมรายการข่าวทางทีวีสีช่อง 3  ผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ ผู้ว่า กทม.เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม กทม.จำเป็นเด็นได้ว่ามีการวางแนวกระสอบ และสูบน้ำ  เป็นว่ามีการพังแนวกระสอบ เพื่อไม่ให้แนวสูงกว่าฝ่ายตน  จะได้เฉลี่ยปัญหาน้ำท่วมร่วมกัน ก็เป็นความวุ่นวายอีก

                                ความวุ่นวายเหล่านี้ต้องสนใจ และจัดการเรียนรู้ ( KM ) ทำแผน และโครงการกันให้ดี  แล้วดำเนินการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนกันเถอะ  ไม่ควรประมาท เอาวิกฤตเป็นโอกาส เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน @