โรงเรียนบ้านแคได้มีการจัดกิจกกรรมการจัดการความรู้ เพื่อให้คุณครูแต่ละคนได้นำเรื่องเล่าการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จมาเล่าให้เพื่อนฟัง ซึ่งเราได้ไปจัดกิจกรรมนี้กันที่ ลำปำ รีสอร์ท จ.พัทลุง ๒ วัน เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ ก.ค ในวันนั้นทุกคน สนุก มีความสุข เพราะมีบรรยากาศของความเป็นกันเอง  มีการเล่าเรื่องอย่างมีความสุข ได้ดูVCD เรื่องเสียงกู่จากครูใหญ่ รพ.บ้านตาก  ทำให้เกิดพลังในการทำงานขึ้นมากมาย และในกิจกรรมดังกล่าว พวกเราได้ร่วมกันกำหนดหัวปลา ได้กิจกรรมมา ๒ กิจกรรมคือ อักษรสวยด้วยมือเรา (เรื่องเล่าของครูอารี)และสะอาดทุกที่ดูดีทุกแห่ง(เรื่องเล่าของครูสาธิต)จากนั้นก็กลับมากำหนดทีมงาน ขั้นตอน และดำเนินกิจกรรม

          ในกิจกรรมอักษรสวยด้วยมือเรานั้นดิฉันเป็นทีมงานอยู่ก็ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมครู หลักสูตรการจัดกิจกรรมสู่ชั้นเรียน โดยในวันที่ ๙-๑๐ ต.ค ที่ผ่านมาพวกเราได้จัดประชุมปฏิบัติการโดยมีคุณครูอารีเจ้าของเรื่องเราเป็นวิทยากร มีการฝึกให้คุณครูคัดลายมือตามขั้นตอนที่คุณครูอารีสอนนักเรียน จัดทำแบบฝึกเพื่อให้นักเรียนฝึกเขียนในตอนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ซึ่งทีมงานได้มีการกำหนดคาบเวลาให้สอดรับการจัดกิจกรรมการเรียนสอนของทุกชั้นอย่างชัดเจน ในกิจกรรมทั้ง๒วันนี้ จากการประเมินผลคุณครูบอกว่าควรให้มีการจัดกิจกรรแบบนี้ทุกภาคเรียน เพื่อจะได้นำความรู้ที่แต่ละคนมีออกมาเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับรู้ ดิฉันและแกนนำการจัดการความรู้ของโรงเรียนมีความรู้สึกว่า KM ได้เข้าสู่โรงเรียนบ้านแคอย่างเป็นธรรมชาติ สอดรับกับวัฒนธรรมการทำงานอย่างแนบเนียนและกระแสตอบรับดีมาก ก็คิดว่าต่อจากนี้ไปก็จะเรื่องเล่าของคุณครูท่านอื่นมาสกัดขุมความรู้และจัดกระบวนการถ่ายทอดเช่นนี้อีก

        หากท่านผู้สนในที่เข้ามาอ่านในblog นี้แล้วสนใจว่ากิจกรรมอักษรสวยด้วยมือเรานั้นมีกระบวนการขั้นตอนฝึกนักเรียนอย่างไรก็เข้ามาสอบถามพูดคุยผ่านมาได้