คำที่ทำให้สับสน, เบิกค่าไปแข่งสุดยอด กศน., สอบ ม.6-8 เดือนที่จังหวัดหรืออำเภอ, หนังสือเรียน+ข้อสงสัยอื่น ม.6-8 เดือน, คุณสมบัติสอบครูผู้ช่วย, ปวช., ทุจริตสอบครูเกิดจาก ?, พนักงานราชการลาบวช 4 เดือน เลื่อนขั้นได้ไหมฯ, โอน กพช.


สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  9  เรื่องดังนี้


         1. วันที่ 14-17 พ.ค.56 ผมไปประชุมปฏิบัติการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้สำหรับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( จบม.6 ใน 8 เดือน ) ณโรงแรมวาสิฏฐีซิตี้โฮเทล จ.สุพรรณบุรี  เพราะสื่อ ( หนังสือเรียน ) ที่ทำไว้แล้ว ทำอย่างเร่งด่วน ยังไม่สมบูรณ์ จึงจะใช้สำหรับรุ่น 1-2 / 56 เท่านั้น  ส่วนรุ่นปี 57 จะเปลี่ยนไปใช้หนังสือเรียนที่ปรับปรุงใหม่ 

            คืนวันที่ 15 พ.ค.56 คุณ "Casnova Nfe" ถามผมในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการประเมินภาคประสบการณ์ ม.6 จบใน 8 เดือน และกรรมการชุดนี้จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ 

            ผมตอบว่า  ปกติกรรมการชุดใหญ่ 5 คนนั่นแหละเป็นกรรมการประเมินภาคประสบการณ์  ถ้ามีผู้สมัครจำนวนมากจึงจะตั้งคณะอนุกรรมการมาช่วยประเมิน  ซึ่งการประเมินภาคประสบการณ์จะได้ค่าตอบแทนการประเมิน  ( หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประเมินภาคประสบการณ์ คงจะมีการกำหนดใหม่ ต้องคอยดู แต่ค่าจัดสอบภาคทฤษฏีใช้หลักเกณฑ์เดิม )
           คุณ "Casnova Nfe" ถามต่อว่า  ใช้กรรมการชุดเดียวกับการเทียบระดับแบบเก่าได้ไหม  แล้วค่าตอบแทนกรรมการประเมินใช้งบตัวไหน  ผมตอบว่า  ใช้กรรมการชุดเดียวกันได้ แต่ต้องออกคำสั่งคนละคำสั่ง  อ่านในข้อ 9 (5) ที่ http://www.gotoknow.org/posts/531744

           ค่าตอบแทนกรรมการประเมินก็ใช้งบ 1,800 บาทนั่นแหละ  ค่าสมัครที่เก็บจากผูสมัคร 1,500 บาทนั้นให้ครูที่ปรึกษาทั้งหมด ส่วนเงินงบประมาณหัวละ 3,000 บาท แบ่งให้ สทศ.ใช้จัดสอบ 2 ครั้ง ( รุ่น 1/56 จะสอบในเดือน ก.ค. และ พ.ย. ) 600 บาท  และแบ่งให้ สนง.กศน.จังหวัดใช้จัดสอบ 2 ครั้ง ( รุ่นที่ 1/56 จะสอบในเดือน ส.ค. และ ธ.ค. ) 600 บาท  เหลือ 1,800 บาท ให้ กศน.อำเภอใช้บริหารจัดการทุกอย่าง ทั้งค่าหนังสือเรียน ค่าประเมินภาคประสบการณ์ ฯลฯ  ( ถ้าเงินไม่พอให้ใช้งบประมาณบริหารทั่วไปและเงินรายได้สถานศึกษาสมทบได้ )

          เย็นวันที่ 16 พ.ค.56 คุณเอกวัฒน์ บุญใบ กศน.กทม. ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  โปรแกรมนักศึกษา จบ ม.6 ใน 8 เดือน ทำออกมาใช้หรือยัง  เป้าตำบลละ 18 คน หายากมากๆๆๆๆๆ ยังไม่ได้ครึ่งเป้าเลย 
         ผมตอบว่า  โปรแกรมจะเสร็จประมาณ ก.ย.56    เดือน ส.ค.เขาจะให้รับสมัครอีก ให้รวมได้อย่างน้อยตำบลละ 18 คน

         คืนวันเดียวกัน ( 16 พ.ค.) คุณ "Nerisa Mukem" ครูอาสาฯ กศน.อ.ละงู ถามผมในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  ม.6 8 เดือ นจะขยายรับสมัครมั้ย
         ผมตอบว่า  รุ่น 1/56 ไม่ขยายแล้ว  เดือนสิงหาคม ให้รับสมัครรุ่น 2/56  ( 3 รุ่นแรกคือ รุ่น 1/56, 2/56 และรุ่น 57 เวลาจะเหลื่อมซ้อนกัน คือรุ่นเดิมยังไม่จบก็รับรุ่นใหม่เข้ามา )  ตำบลที่รุ่น 1/56 ได้ไม่น้อยกว่า 18 คนแล้ว เดือน ส.ค.56 ก็ให้รับสมัครด้วย แต่ไม่ต้องออกแรงมาก ใครมาสมัครก็รับเผื่อตำบล/อำเภอ/จังหวัดอื่นที่ได้ไม่ครบ เพื่อให้ภาพรวมทั้งประเทศได้ครบ 150,000 คน


          2. วันที่ 13 พ.ค.56 ( วันพืชมงคล ) “กศน.ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสน” ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  นักศึกษาที่เรียนอยู่ทำเรื่องลาออกจากอำเภอหนึ่งไปสมัครเรียนต่อ กศน.อีกอำเภอหนึ่ง กพช.จะติดตัวไปด้วยมั้ย หรือต้องไปเริ่ม กพช.ใหม่อีก 100 ชั่วโมง

             ผมตอบว่า  ถ้าหลักสูตรเดียวกันระดับเดียวกัน เช่นหลักสูตร กศน.44 ระดับม.ต้นเหมือนกัน กพช.จะติดตัวไปด้วยไม่ต้องไปเริ่มใหม่  ถ้าลาออกจากหลักสูตร 44 ไปเข้าหลักสูตร 51 ต้องเริ่มทำ กพช.ใหม่หมด  อ่านใน
             - ข้อ 1 (1) ที่ http://www.gotoknow.org/posts/484617 และ
             - ข้อ 1 ที่ http://www.gotoknow.org/posts/491341  


       3. วันเดียวกัน ( 13 พ.ค.) คุณ “ยูมินซังโซซากิ” ถามผมในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  การนำนักศึกษาเข้าร่วมเชียร์และแข่งขันสุดยอดกศน. สามารถจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับนักศึกษาใช้งบอุดหนุนรายหัวได้ไหม  และอยากขอรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวและพัฒนาผู้เรียน

            ผมตอบว่า  การนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสุดยอด กศน. ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ข้อ 2.9 ) ที่ https://dl.dropbox.com/u/109014048/studentqualityframe56.doc  จึงใช้งบอุดหนุนรายหัวได้ แต่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้นักศึกษานะครับ
           ( ส่วนเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ดูที่คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 895/2551  ในข้อ 6 ที่  http://www.gotoknow.org/posts/476995


         4. เช้าวันที่ 14 พ.ค.56 คุณ "
Bokey Srikhem" ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  เรื่องสอบครูผู้ช่วย ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู แต่ว่าไปขอใบอนุญาติการสอนแล้ว ใช้แทนไม่ได้ใช่ไหม

             ผมตอบว่า  ต้องเป็นใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแบบที่ผ่าน 9 มาตรฐานวิชาชีพครูแล้ว จึงจะใช้ได้  ดูในข้อ 6 ที่  http://www.gotoknow.org/posts/514112

            วันเดียวกัน ( 14 พ.ค.) คุณวิภาคย์ ครู ศศช. กศน.อ.แม่ทา ถามในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  ตอนแรกทำงานเป็นครู ปวช. สามปีและมาสอบได้ครูอาสาอีกจังหวัด สามารถนำมาบวกอายุงานในการสอบได้หรือไม

            ผมตอบว่า  ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคือ "ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย"  คำว่า "อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน" แปลว่า นำมาบวกอายุงานได้

           และคืนวันเดียวกัน ( 14 พ.ค.) คุณธนากร ( Tanakorn Norkaew ) ถามผมทางอีเมล์ ว่า
          1)  การสอบครูผู้ช่วยของ กศน. กรณีอายุงานครบ 3 ปี แต่ไม่ต่อเนื่องกัน (เคยลาออกไปทำงานที่อื่น  ภายหลังสอบกลับเข้ามาทำงานที่ กศน.อีกรอบ) สามารถสมัครสอบครั้งนี้ได้มั้ย

          2)  มีข้อมูลประกาศรับสมัครครูผู้ช่วยครั้งล่าสุดหรือเปล่า ถ้ามีขอข้อมูลไปอ่านตำราศึกษาไว้ก่อน

          ผมตอบว่า
          1)  สามารถสมัคสอบได้ ( 3 ปี ไม่นับรวมช่วงที่ไม่ได้สังกัด กศน. )
          2)  ดูข้อมูลในประกาศรับสมัครครั้งก่อน ที่  https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/testhelp.PDF 


         5. คืนวันเดียวกัน ( 14 พ.ค.) คุณ "ปณิตา ด่านระหาร" ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  ในการสอบ ม.6/8 เดือนนั้น จังหวัดเป็นสนามสอบ หรืออำเภอเป็นสนามสอบ

             ผมตอบว่า  จังหวัดเป็นศูนย์สอบ เพื่อให้สามารถควบคุมไม่ให้ข้อสอบรั่วได้มากขึ้น จังหวัดที่ขนาดไม่ใหญ่ให้จังหวัดกำหนดจุดที่เป็นสนามสอบเพียงจุดเดียว จังหวัดใหญ่ให้เพิ่มสนามสอบได้มากกว่า 1 สนามสอบ แต่ให้เพิ่มเท่าที่จำเป็น


         6. เช้าวันที่ 15 พ.ค.56 ท่าน ผอ.กลุ่มพัฒนา กศน. บอกผมว่า  ภาค 1/56 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ( ตามหลักสูตร ปวช.ใหม่ ) ไม่ทัน  ภาคเรียนนี้ให้สอนเฉพาะนักศึกษาเก่าที่ยังไม่จบ


         7. วันเดียวกัน ( 15 พ.ค.) คุณ "Lanta Andaman" ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  โครงการเพชรน้ำหนึ่ง เค้าไม่ให้พนักงานราชการ ไปหรอ ต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นหรือ

             ผมตอบว่า  ใช่ครับ  ต้องเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งใดก็ได้  คำว่า "บุคลากรทางการศึกษา" ในที่นี้หมายถึงข้าราชการ ก.ค.ศ. คือ ศึกษานิเทศน์ หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ( 2 ) เช่น บรรณารักษ์ที่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการใน สนง.กศน.จังหวัด ตำแหน่งต่าง ๆ

             คำว่า "บุคลากรทางการศึกษา" นี้ มักจะทำให้ชาว กศน.สับสน  หลายคนคิดว่าหมายถึง บุคลากรทั้งหมด   อีกคำหนึ่งที่มักจะสื่อสารกันแล้วเข้าใจไม่ตรงกัน คือคำว่า บรรณารักษ์  บางคนคิดไปถึงบรรณารักษ์ที่เป็นข้าราชการ แต่บางคนหมายถึงพนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ   


       8. วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค.56 คุณ “Watcharakorn Prachitra” ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า  พนักงานราชการ มีสิทธิ์ลาบวชได้ 4 เดือน (120 วัน) นั้น  พนักงานราชการ กศน.เราจะลาบวชได้มั๊ย มันจะมีผลต่อการประเมินผลงานหรือไม่ เนื่องจากการทำงานในปีนั้นไม่ถึง 10 เดือน   ส่งเรื่องขอลาบวชแล้วแต่มีการติงว่า ระยะเวลาทำงานไม่ถึงเกณฑ์ จะประเมินไม่ผ่าน  ในการลาบวชนั้น ยังได้รับค่าตอบแทนตามปกติ ถือว่าขาดราชการและมีผลต่อการประเมินหรือไม่อย่างไร

          ผมตอบว่า
          1)  พนักงานราชการทุกสังกัด ใช้กฎหมายเดียวกันครับ ทุกสังกัดมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการเลื่อนค่าตอบแทน ไม่ใช่ว่าบางสังกัดลาอุปสมบทได้โดยไม่มีปัญหาแต่ กศน.มีปัญหา
          2)  เกณฑ์ที่จะได้รับการเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานราชการ มี 11 ข้อ  ( ดูรายละเอียดในข้อ 2 ที่ http://www.gotoknow.org/posts/514905 )  เช่น
               - มีระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับถึง วันที่ 1
ตุลาคม  ( 8 เดือนนะ ไม่ใช่ 10 เดือน )
               - มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งในปีนั้น ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  ( นำคะแนนประเมินฯ 2 ครั้ง มารวมกันแล้วหารด้วย 2 ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 75 % )
               - รอบปีที่แล้วมาไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 4 เดือน
               - รอบปีที่แล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แม้แต่ครั้งเดียว
               - รอบปีที่แล้วมาได้รับการจ้างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 เดือน ( บรรจุในตำแหน่งปัจจุบัน ไม่หลัง 1 ก.พ. )
               - รอบปีที่แล้วมาต้องไม่ลาป่วยรวมลากิจส่วนตัวเกินกว่า 16 ครั้ง
               - รอบปีที่แล้วมาต้องไม่ลาป่วยรวมลากิจส่วนตัว เกิน 40 วันทำการ
               - รอบปีที่แล้วมาต้องไม่มาทำงานสายเกินกว่า 18 ครั้ง
               จะเห็นว่าไม่มีข้อไหนกำหนดว่า "รอบปีที่แล้วมาต้องไม่ลาอุปสมบทเกิน .... "  ถ้าลาอุปสมบท 4 เดือน ก็ยังมีเวลาปฏิบัติงานครบ 8 เดือน
          3)  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ( รอบ 6 เดือน ) ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานเท่าไร เพียงแต่การลานานอาจจะทำให้มีผลการปฏิบัติงานน้อยลง ส่งผลให้คะแนนประเมินฯลดลง ( แต่ก็ยังมีโอกาสได้คะแนนถึง 75 % )  และส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การเพิ่มค่าตอบแทนน้อยลงก็เป็นได้  ลักษณะเดียวกับการลาคลอดบุตรที่ผมตอบในข้อ 2 ที่ http://www.gotoknow.org/posts/514905

          4)  คุยกับผู้บริหารดูครับ  ปีที่ลาอุปสมบท "ถ้าผลงานเราน้อยกว่าคนอื่น" อาจจะให้เราเลื่อนค่าตอบแทนเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าคนอื่น  หรือถ้าจะให้ลาเพียง 3 เดือนกว่า ไม่เต็ม 4 เดือนได้ไหม


       9. คืนวันเดียวกัน ( 19 พ.ค.) คุณ “Siriwan Pinthong” โพสท์ข้อความที่ถูกใจผม ในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า
           "ทุจริตการสอบครูผู้ช่วย มันเริ่มมาจากลอกข้อสอบตอนเป็นนักเรียน ทำมาเรื่อยจนชินนึกว่าดี  ครูที่ปล่อยให้นักเรียนลอกข้อสอบกันได้ก็เป็นอีกต้นเหตุหนึ่ง ความที่ไม่ใส่ใจจริงจังกับการคุมสอบ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมีคนโกงที่พร้อมโกงทุกอย่างที่มีโอกาส"บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

มาเพิ่มพูนความรู้ ขอบคุณค่ะอาจารย์

เปมิกา
IP: xxx.24.181.186
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ท่านยังเป็นผู้รู้ที่พึ่งได้ทุกกรณีเช่นเคย  ชื่นชมค่ะ

เขียนเมื่อ 

มารับข้อมูลดีๆค่ะ

ขอบคุณมากเลยนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

..... คนโกงที่พร้อมโกงทุกอย่างที่มีโอกาส ..... ????? ...... ขอบคุณ ประโยคนี้ค่ะ 


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดี  ๆ ค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านครับ

เขียนเมื่อ 

นักศึกษาไปค่าย 100 คน ค่ะ ค่ายนี้ฝึกดีมากค่ะอาจารย์

เจอค่ายดี ๆ จำไว้ ปีต่อๆไปพารุ่นน้องไปอีกครับ

หมายเลขบันทึก

536565

เขียน

20 May 2013 @ 20:52
()

แก้ไข

19 Jun 2013 @ 22:47
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 3, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก