เทียนขาว

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: pentiva_38
  • นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพตำบลโคกเพชร กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร
  • สมาชิกเลขที่ 61589
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

          จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ป.สศ.61)  จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร  จังหวัดขอนแก่น บรรจุเข้าเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนระดับ 2 เมื่อปี 1 มิถุนายน 2538  จบสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มสธ. ปี 2540  จบศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ม.รังสิต ปี 2551