เทียนขาว

เทียนขาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพตำบลโคกเพชร กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร
Usernamepentiva_38
สมาชิกเลขที่61589
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

          จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ป.สศ.61)  จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร  จังหวัดขอนแก่น บรรจุเข้าเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนระดับ 2 เมื่อปี 1 มิถุนายน 2538  จบสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มสธ. ปี 2540  จบศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ม.รังสิต ปี 2551