เอกชัย กศน.ผักไห่


ครู
กศน.อำเภอผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Username
nfeph999
สมาชิกเลขที่
74818
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

วัน เดือน ปี เกิด :             
17 ตุลาคม พ.ศ. 2499

สถานที่เกิด/ที่อยู่ปัจจุบัน :
22  หมู่ที่ 5  ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน :
ครูชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ.2515 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3)
                จากโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"
                อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยธยา
พ.ศ.2519 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
                (ป.กศ.สูง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์
                จากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2523 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
                วิชาเอกเคมี จากมหาวิทยาลัย
                ศรีนครินทรวิโรฒ (มหาสารคาม)
พ.ศ.2550 ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)
                สาขาการจัดการการเรียนรู้
                จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท