สมควร


ผู้อำนวยการ
กศน. อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
Username
wongkaew11
สมาชิกเลขที่
83786
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติย่อ  เป็นคนอำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  เริ่มทำงานครั้งแรกที่กรมประมง เมื่อปี  2528  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  หลังจากนั้นก็ใฝ่ฝันอยากเข้ารับราชการ  จึงไปสอบบรรจุ  ที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน  (ในขณะนั้น)  และก็ได้สมใจ  เดินทางไปรับราชการครั้งแรกที่ กศน. จังหวัดตรัง  เมื่อปี  2530  ในตำแหน่งครู 2 ระดับ 2  แต่ด้วยเหตุค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง(ต้องเดินทางกลับบ้านบ่อย ๆ)  จึงขอย้ายมาอยู่ใกล้บ้านขึ้น จึงได้มาอยู่ที่ กศน. จังหวัดนครปฐม เมื่อปี 2533 เมื่อได้มาอยู่ใกล้บ้าน  ภาระค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก   จึงตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี โดยเรียนเฉพาะเสาร์- อาทิตย์  เมื่อจบปริญญาตรี  ทำงานได้ระยะหนึ่ง   ก็คิดว่าเราต้องมีความก้าวหน้ามากกว่านี้   จึงได้ตัดสินใจลาเรียนต่อในระดับปริญญาโท  ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาเอกการศึกษาผู้ใหญ่  เมื่อเรียนจบปริญญาโทก็ได้รับโอกาสจากท่าน  ผอ.จังหวัด ให้มารับผิดชอบงานแผนงาน / โครงการ  จึงได้มีโอกาสทำงานด้านวิชาการ  ประกอบกับเป็นคนชอบงานด้านนี้  จึงได้ศึกษาเรียนรู้  และคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้สั่งสมประสบการณ์การทำงาน    เพื่อความก้าวหน้าในโอกาสต่อไป  เมื่อทำงานด้านนี้ได้ระยะหนึ่งทางกรมฯ ได้เปิดสอบผู้บริหารระดับอำเภอ   จึงคิดว่าเราน่าจะลองสอบดู  แล้วก็ได้มีโอกาสไปสั่งสมประสบการณ์การเป็นผู้บริหารมือใหม่ครั้งแรก เมื่อปี 2543 ที่ กศน.อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นหลานย่าโมอยู่ 1 ปีเต็ม  ก็มีโอกาส   ได้ย้ายมาขุดเพชรขุดพลอยที่จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ กศน. อำเภอเลาขวัญ  และอำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  จนถึงปี  2551  ตามลำดับ  สุดท้ายก็มาอยู่ที่อยุธยาเมืองเก่าของเรานี่เอง   อยู่อำเภอที่มีน้ำท่วมทุกปีก็ กศน.อำเภอบางบาลยังไงล่ะ   แต่ก็ดีได้เปลี่ยนบรรยากาศลุยน้ำบ้างเป็นไร    แต่ชีวิตราชการคงยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้  ยังมีเวลาสั่งสมประสบการณ์อีกมาก

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา          โรงเรียนวัดโบสถ์   อ.บางปลาม้า   จ. สุพรรณบุรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ระดับ ปวช.                  โรงเรียนเซนต์จอห์นอาชีวศึกษา ลาดพร้าว กทม.

ระดับ ปวส.                  โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคนิคกรุงเทพ  ลาดพร้าว กทม.

                                 (วิชาเอกบัญชี)

ระดับปริญญาตรี            สถาบันราชภัฏนครปฐม   จ. นครปฐม (การจัดการทั่วไป)

ระดับ ป.บัณทิต             สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี  จ.กาญจนบุรี  (บริหารการศึกษา)

ระดับปริญญาโท            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  กทม.

                                (สาขาวิชาเอกการศึกษาผู้ใหญ่)

ประสบการณ์ศึกษาดูงานต่างประเทศ

ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์  ณ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม  ภายใต้โครงการประชุมปฏิบัติการประสานแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ในเขตภาคกลาง  และศึกษางานประเทศมาเลเซีย 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย   เรื่อง  แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ

                     ในเขตภาคกลาง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี