พระเทพฯให้เปลี่ยน, ส่งชื่อ N-NET, จพง.หสม.อาวุโส, เงินเดือนครูเร่ร่อน, ยืมเงินลูกน้อง, เงินเพิ่ม+ค่าครองชีพพนักงานราชการ, ใบใช้สอบครู+หาย, วันทำงาน-ลา ครู กศน.ตำบล, วิเคราะห์ข้อสอบแล้วยังไง, คืบหน้า พรบ., ม.6-8 เดือน, ระเบียบนายทะเบียน, Mini MBA คือ?

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  16  เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 21 ธ.ค.55 ว่าที่ ร.ต.พิชิตชัยครูผู้สอนเด็กเร่ร่อน กศน.อ.สว่างแดนดิน ถามผ่านเฟซบุ๊คผม ว่า  ทำไมครูผู้สอนเด็กเร่ร่อนได้ 9140

             เรื่องนี้  ( ครูผูสอนเด็กเร่ร่อนขู่จะไปพบ รมต. )  คุณอ้อย ( ชลีนารถ ) ศกพ.กศน.เล่าให้ผมฟังว่า ท่านเลขาฯไม่ได้กลัวที่จะไปพบ รมต.หรอก แต่ท่านอาจจะรำคาญ
             คุณอ้อยบอกว่า กลุ่มแผนงานเป็นผู้จัดสรรเงิน แล้วกลุ่มงานคลังเป็นผู้โอนเงินโดยขณะนี้โอนเงินจัดสรรไปให้จังหวัดแล้ว สำหรับครูผู้สอนเด็กเร่ร่อน เดือนละ 9,140 บาท โดยที่ ศกพ.ก็เพิ่งทราบว่าโอนเงินไปเดือนละ 9,140 บาท ไม่มีหนังสือแจ้ง  เมื่อ ศกพ.ทราบก็กำลังทำหนังสือแจ้ง
            และจะทำเรื่องทบทวนผ่านกลุ่มแผนงานอีกครั้ง ให้จัดสรรเงินเพิ่มเป็นเดือนละ 11,680 บาท โดยจะให้ตกเบิกย้อนหลังส่วนที่ขาด ตั้งแต่ ต.ค.54 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้ตามนี้ครับ ตอนนี้ให้เบิกเดือนละ 9,140 บาท ไปก่อน

             ( ต่อมา เดือน ม.ค.56 อ.อ้อย ชลีนารถ ศกพ. บอกผมว่า เงืนครูสอนเด็กเร่ร่อนที่เพิ่มเป็นเดือนละ 11,680 บาท ย้อนหลังให้ตั้งแต่ ต.ค.55 นั้น โอนให้จังหวัดแล้ว โดยครูสอนเด็กเร่ร่อนที่จะได้ 11,680 บาท ต้องสอน กศ.ขั้นพื้นฐาน เดือนละไม่น้ยกว่า 72 ชั่วโมง )

 

         2. วันเดียวกัน ( 21 ธ.ค.55 ) คุณชัยพร กจ.กศน.บอกผมเรื่อง เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินตกเบิกค่าครองชีพ ว่า  กศน.กทม.เป็นแห่งเดียวที่ยังไม่ส่งคำสั่งเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการไปให้ กจ.ตรวจ  จังหวัดอื่น ๆ กจ.ตรวจคืนไปแล้ว ( กจ.ตรวจเฉพาะฟอร์มส่วนรายละเอียด เช่นค่าตอบแทนเดิม กจ.ไม่ได้ตรวจ จังหวัดต้องตรวจเองให้ดี )จังหวัดสามารถเบิกจ่ายตกเบิกเงินเพิ่มค่าตอบแทนได้เลย และเมื่อรู้ค่าตอบแทนใหม่แล้วก็เบิกจ่ายตกเบิกค่าครองชีพได้พร้อมกันเลย ซึ่งกลุ่มงานคลังได้โอนเงินให้ตั้งแต่ต้นปีแล้ว 6 เดือน
             แต่เนื่องจากกลุ่มงานคลังโอนให้ตามยอดเดิม จึงอาจมีปัญหาเดือนที่ 6 บางจังหวัดอาจเงินไม่พอ
             กลุ่มงานคลังจะโอนไปเพิ่มแต่ก็คอยดูยอดรวมทั้งประเทศก่อน ตอนนี้ยังไม่รู้ยอดรวมทั้งประเทศเพราะขาดของ กทม. ถ้ารู้ยอดรวมทั้งประเทศแล้วจะโอนเงินส่วนเพิ่มและเงิน 6 เดือนหลังไปให้จังหวัด

             ในส่วนของ จ.พระนครศรีอยุธยา จิ๊บบอกว่า วันที่ 20 ธ.ค.55 ได้ติดต่อ กจ. และ กจ.บอกว่าตรวจคำสั่งส่งคืนมาตั้งแต่ 14 พ.ย.55 แต่จิ๊บบอกว่าไม่ได้รับ   เมื่อวาน กจ.จึงส่งแฟ็กซ์คู่ฉบับมาให้ใหม่แล้ว อย่างไรก็ตาม จนท.การเงิน สนง.กศน.จ.อย.บอกว่า ถ้ากลุ่มผนงาน กศน.ยังไม่โอนเงินมาเพิ่ม ก็จะยังไม่เบิกจ่ายเงินตกเบิก เพราะเงินจะไม่พอเบิกเงินเดือนพนักงานราชการในเดือนเมษายน 2556
             ( คำสั่งเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการของ จ.พระนครศรีอยุธยา จะไม่ระบุเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละคนได้เพิ่ม จะระบุเพียงว่าค่าตอบแทนเดิมเท่าไร ค่าตอบแทนใหม่เท่าไร เพราะปีก่อนระบุแล้วบางคนมีปัญหาสงสัย )

 

         3. เย็นวันเดียวกัน ( 21 ธ.ค. ) คุณอาคม ครู กศน.ตำบล กศน.อ.สามโคก ถามผมในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  มีระเบียบการกำหนดวันลา เวลามาทำงานของพนักงานราชการมั้ยเท่าที่เห็นมีแค่ระเบียบปี 2547  เพื่อน ๆ ในบางจังหวัด/อำเภอ ให้ครู กศน.ตำบล สอนวันอาทิตย์ทั้งวันตกลงจะให้ทำงาน 5 วันหรือ 6 วันกันแน่ ถ้าให้ทำ 5 วันก็วันอาทิตย์ -พฤหัสบดี หยุด 2 วัน ...แต่ละอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติไม่เหมือนกัน บางจังหวัดให้ทำงาน 7 วันมานานหลายปีแล้ว ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะผิดตั้งแต่กฎหมายแรงงานแล้ว

            ผมตอบว่า  เรื่องวันเวลาการทำงาน ในระเบียบปี 2547 ข้อ 13 ระบุว่าในกรณีที่ไม่ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจำส่วนราชการ ให้แตะละส่วนราชการกำหนดวันเวลาการทำงานเอง
             แต่ครู กศน.ตำบลเป็นพนักงานราชการประเภทที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจำส่วนราชการ ซึ่งให้ปฏิบัติงานตาม "เวลาการปฏิบัติราชการปกติ" ครับ ( สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละ 7 ชั่วโมง  หรือ สัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง )
ในสัญญาจ้างต้องกำหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่ ไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ( ผนวก ข. ) นะ ลองเปิดดูซิว่าระบุว่าอย่างไร
              ( ระเบียบการลาของพนักงานราชการ ดูที่ http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/804/903/original_use.pdf?1352986556 )


         4. วันเดียวกัน ( เสาร์ที่ 22 ธ.ค. ) คุณปราณี บุญราศรี ถามผ่านเฟซบุ๊คผม ว่า  ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงานที่จะเป็นอาวุโส ไม่ทราบว่าเขาลืมกันหรือยังเพราะไม่มีใครพูดถึงกันเลย

            ผมตอบว่า  ก.ค.ศ.เขาไม่กำหนดมาตรฐานตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดให้ถึงระดับอาวุโสน่ะครับ จึงทำอาวุโสไม่ได้


         5. วันเดียวกัน ( เสาร์ที่ 22 ธ.ค. ) คุณ “โตโต้ คนติดดิน” ถามผ่านเฟซบุ๊คผม ว่า  อยากทราบความคืบหน้าพรบ.การศึกษาตลอดชีวิต

             ผมตอบว่า  อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ ก.พ.ร. ( แม้จะเปลี่ยน รมว.ใหม่ ก็ไม่ต้องส่งคืนมาเริ่มต้นใหม่ )  ท่านนายกรัฐมนตรีมอบให้รองนายกฯที่ดูแล ก.พ.ร.พิจารณา  พอดีรองนายกฯคนนั้นก็คือรมว.ศธ.  ท่าน รมว.ศธ.จึงให้ กศน.ทำวิดีทัศน์ 10 นาทีสรุปเหตุผลไปให้ท่านดูแล้วท่านจะเอาไปให้ท่านนายกฯดู ( ท่านจะช่วยนำเสนอให้นายกฯเห็นชอบ )  ตอนนี้กศน.กำลังรีบทำวิดีทัศน์ครับโดยจะติดต่อสัมภาษณ์ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ที่เขาสนับสนุน พ.ร.บ.นี้เช่น รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ มาไว้ในวิดีทัศน์ด้วย   โอกาสที่ พ.ร.บ.กศช.จะผ่าน มีประมาณ 80 %  แต่ขั้นตอนต่าง ๆยังต้องใช้เวลาอีกนาน ถ้าผ่าน ครม. ก็ต้องเข้าสภาอีก


         6. วันเดียวกัน ( เสาร์ที่ 22 ธ.ค. ) ผมนำแบนเนอร์ของเว็บไซต์คุรุสภา  ( แบนนเนอร์ข้อความว่า “โปรดทราบ ผู้ที่ขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต ไม่สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการสอบบรรจุครูได้   ใช้ได้เฉพาะใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเท่านั้น” )  ไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ

 

 

ตัวอย่าง หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพฯ ( ขอโดยสถานศึกษา ) ซึ่งใช้สอบครูไม่ได้


 

ตัวอย่าง ด้านหน้า+ด้านหลัง ใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอน ( ขอโดยเจ้าตัว ) ซึ่งใช้สอบครูได้


  ผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ต้องผ่าน 9 มาตรฐานแล้ว หรือจบปริญญาทางการศึกษา หรือจบ ป.บัณฑิตของสถาบันที่คุรุสภาแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติการสอน 1 ปีเท่านั้น  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่
www.ksp.or.th/ksp2009/upload/informationnews/files/3004-6226.pdf 


          7. วันเดียวกัน ( เสาร์ที่ 22 ธ.ค. ) คุณดอกบัว เมืองน้ำดำถามในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  ทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหายแต่ยังมีบัตรอยู่เวลาไปสมัครสอบเขาจะดูฉบับจริงไหม

             ผมตอบว่า  เขาขอดูฉบับจริงด้วย ที่จริง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบบัตรพกพามีเลขที่ใบอนุญาต วันออก/วันหมดอายุ มีข้อมูลมากกว่าใบใหญ่ ( มีรูป ) แต่ กจ.กศน.บอกว่า บัตรแบบพกพาไม่มีในตัวอย่างหลักฐานการสมัครที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงไม่ให้ใช้บัตรแบบพกพาสมัครสอบ  ( ถ้าอยากจะได้ใบอนุญาตแบบใบประกาศ ก็สามารถขอใหม่ได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุรุสภาประจำจังหวัด )


         8. วันเดียวกัน ( เสาร์ที่ 22 ธ.ค. ) คุณชฎพร ครูอาสาฯ กศน.อ.มายอ ถามผ่านเฟซบุ๊คผม ว่า มีระเบียบเกี่ยวกับ นายทะเบียนของ กศน.มั๊ย

             ผมตอบว่า 
             - ดูคุณสมบัติของผู้จะเป็นนายทะเบียนได้จากคำสั่งที่ 856/51  ( https://dl.dropbox.com/u/109014048/tabean856-51.jpg )
             - แต่การออกคำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนเป็นอำนาจตามหลักสูตรของหัวหน้าสถานศึกษาโดยตรง ไม่ใช่อำนาจของส่วนกลางจึงไม่มีคำสั่งมอบอำนาจ  ให้อ้างคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 104/2553 ข้อ 4
( คำสั่งนี้มีอยู่ในหน้า 156 ของหนังสือคู่มือการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 ปกสีเลือดหมูที่เพิ่งส่งให้ทุกอำเภอต้นเดือน ธ.ค.55 นี้
             และในคู่มือการดำเนินงานฯเล่มสีเหลืองอ่อน ในชุดเอกสาร 9 เล่ม ที่แจกครูทุกคนตอนอบรมหลักสูตรใหม่ก็มีคำสั่งนี้อยู่ในหน้า 153
             ถ้าจะดูเรื่องงานทะเบียนนักศึกษา ให้ดูในบทที่ 5 ของหนังสือทั้งสองเล่มนี้ )


         9. วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค.55 คุณ “Freedom SmileMan” ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า  ถ้าผู้บริหารยืมเงินลูกน้อง 50,000 - 100,000 บาท ถือว่าผิดวินัยไหม  แล้วถ้าเขาเป็นกรรมการประเมิน หรือประธานคณะผู้ประเมิน  ผลการประเมินน่าเชื่อถือได้ประมาณไหน และโอกาสลำเอียงมีมากน้อยแค่ไหน

             ผมตอบว่า  ไม่ผิดวินัย ถ้ายืมแล้วใช้คืนไม่โกงลูกน้องหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  แต่ ไม่เหมาะสมเพราะจะเสียการปกครอง (ถ้าเป็นกรรมการประเมินลูกน้อง จะมีโอกาสลำเอียง )
             ผู้บริหารไม่ควรทั้งขอยืมเงินลูกน้อง และให้เงินลูกน้องยืม  ยืมเงินลูกน้องใช้ก็เสียเกียรติภูมิ จะบังคับบัญชากันต่อไปไม่ได้  ส่วนให้เงินลูกน้องยืม ก็จะผิดใจกันในภายหลังเมื่อผิดเวลาผิดสัญญา

 

        10. วันที่ 24 ธ.ค.55 คุณ Nichanan N Pattani กศน.อ.เบตง, คุณสุนันท์ นาหลวง, คุณ Nit Kumansit และคนอื่น ๆ  ถามผมทั้งในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ และในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า  คู่มือการดำเนินงาน เรื่องจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน สามารถดาวโหลดได้จากไหน อยากทราบรายละเอียด

              ผมตอบว่า   คู่มือกำลังปรับแก้ เมื่อเสร็จแล้วจะเชิญ 470 อำเภอ/เขต ไปประชุม+แจกคู่มือ+นำคู่มือขึ้นเว็บ
( ใบสมัคร ม.6 ใน 8 เดือน ดาวน์โหลได้ที่ https://dl.dropbox.com/u/109014048/68.doc )

 

       11. วันที่ 24-25, 28 ธ.ค.55 ผมเป็นกรรมการไปร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาให้มีความรู้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ที่ กศน.อ.อุทัย เป็นวันที่ 2-4


       12. วันที่ 25 ธ.ค.55 ระหว่างที่อยู่ที่ กศน.อ.อุทัย  อ.ฐิฎา ครู คศ.3 กศน.อ.อุทัย ถามผมว่า วิเคราะห์ข้อสอบ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 เกณฑ์ข้อ 4 แล้วยังไงต่อ  ( ศน.สุพจน์ กศน.จ.สระบุรี ก็เคยแชตกับผมผ่าน Google tolk ถามว่า ข้อสอบ กศน.ใช้ข้อสอบส่วนกลาง เราจะวิเคราะห์หาคุณภาพได้หรือ )

             ผมตอบว่า  ครูต้องอธิบายได้ ว่า  กศน.อำเภอ ทำการวิเคราะห์ข้อสอบวิชาเลือก หรือข้อสอบระหว่างภาค ที่ กศน.อำเภอนั้นออกข้อสอบเอง ( อาจออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและวิเคราะห์พัฒนาข้อสอบ เป็นคำสั่งเดียวกันหรือแยกคำสั่งก็ได้ )  โดย การออกข้อสอบครั้งแรกให้มีจำนวนข้อเกินที่ต้องการ เมื่อทดสอบแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติที่สำคัญ 3 ค่า คือ
             - ค่าความยากง่าย รายข้อ
             - ค่าอำนาจจำแนก รายข้อ
             - ค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง ( Reliability ) ทั้งฉบับ
             การวิเคราะห์ข้อสอบ ก็เพื่อ ปรับปรุงพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพ  โดยดูจากค่าสถิติทั้ง 3 นี้ ถ้าข้อใดยากมาก ง่ายมาก หรือมีค่าอำนาจจำแนกต่ำ ก็ปรับปรุงแก้ไข หรือตัดทิ้งเลย ถ้าตัดทิ้งแล้วเหลือจำนวนข้อน้อยกว่าที่ต้องการก็ออกข้อสอบใหม่เพิ่มให้ครบตามที่ต้องการ  หลังจากนั้น ภาคเรียนต่อ ๆ ไป ก็นำข้อสอบฉบับนี้ไปใช้และวิเคราะห์ในลักษณะเดิมอีก ข้อสอบก็จะมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับจะสูงขึ้น  การทดสอบแต่ละครั้ง ต้องเก็บข้อสอบคืนให้ครบ เพื่อไม่ให้ข้อสอบรั่ว ( ถ้าข้อสอบรั่ว ผลการวิเคราะห์จะออกมาว่าข้อนั้นง่ายมาก ต้องแก้ไขหรือตัดข้อนั้นทิ้ง )


       13. วันเดียวกัน ( 25 ธ.ค. ) คุณ “น้ำหวาน บรรณารักษ์ เกินร้อย” ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า  mini MBA ในแบบของ กศน. ย่อมาจากอะไรตามความเข้าใจของตัวเองแล้ว MBA โดยทั่วไปจะย่อมาจาก Master of Business Administration

             ผมตอบว่า  MBA ย่อมาจาก Master of Business Administration นั่นแหละครับ
  OTOP Mini MBA ของ กศน. ( เป็น Mini Master ) หมายถึง "การบริหารจัดการแบบมืออาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน กลุ่มอาชีพ OTOP กลุ่มวิสาหกิจในชุมชนและในสถานประกอบการ"


       14. วันเดียวกัน ( 25 ธ.ค. ) ท่านจรัส ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน.  นำข่าว ครม.อนุมัติให้เปลี่ยนโครงการคูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ มาโพสท์ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ

             เรื่องนี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้เปลี่ยนคูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ เป็นซื้อหนังสือให้ห้องสมุด
             ที่ประชุม ครม. 25 ธ.ค.55 อนุมัติให้เปลี่ยนโครงการคูปองสร้างเสริมอัจฉริยะตามที่บรรจุไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยใช้ระยะเวลาและงบประมาณการดำเนินโครงการคงเดิม ซึ่งมีที่มาดังนี้
             จากการที่ ครม.เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการคูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ เพื่อจัดสรรคูปองให้กับเด็กและเยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดี นำไปแลกหนังสือจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้งบประมาณ 450 ล้านบาท นั้น ต่อมา ศธ.ได้ขอให้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินโครงการดังกล่าวในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปี 2558 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสขอเปลี่ยนจากการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการจัดซื้อหนังสือให้ห้องสมุดต่างๆ
             ดังนั้น สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ โดยจะดำเนินการจัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ หนังสือสำหรับห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว รวมทั้งเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนตลอดจนเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบบ้านหนังสืออัจฉริยะ โดยซื้อหนังสืออย่างต่อเนื่องให้แก่
              - ห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน ( บ้านหนังสืออัจฉริยะ ) พื้นที่ทั่วไปจำนวน 40,000 แห่ง และในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,800 แห่ง
             - ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จำนวน 87 แห่ง


       15. วันเดียวกัน ( 25 ธ.ค. ) คุณสมัย ครู กศน.ตำบล กศน.อ.ผักไห่ บอกผมทางโทรศัพท์ว่า ส่งรายชื่อผู้จะเข้าสอบ N-NET เข้าเว็บของ สทศ.ไม่ได้ โปรแกรมแจ้ง Error  ต้องแก้จากประถม เป็น ป.6 จึงส่งได้
             เรื่องนี้ ผมยังไม่ได้ทดลอง แต่ผมก็แจ้งต่อไปยังคุณสุขุม ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม ITw  คุณสุขุมได้กรุณาปรับแก้ออกมาเป็นโปรแกรม ITw 2.0 รุ่นวันคริสต์มาส ( 25 ธ.ค.55 ) และส่งลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดมาให้ผมในคืนวันเดียวกัน  โปรแกรมใหม่นี้มีปรับแก้ไขเรื่องการส่งออกข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน N-NET (เมนู 1-5-4) ให้เป็นไปตามรูปแบบใหม่ที่เพิ่มข้อมูลวันเดือนปีเกิดและปรับแก้ไขข้อความระดับประถมเป็น ป.6

             link สำหรับ download โปรแกรมติดตั้ง คือ 
             https://dl.dropbox.com/u/15540884/itw51_25122012_setup.zip 


        16. วันที่ 26 ธ.ค.55 ผมไปร่วมงานแข่งกีฬาพื้นบ้าน-สังสรรค์-รับของขวัญปีใหม่ของชาว กศน.อยุธยา ที่ สนง.กศน.จ.อย.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (7)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากและได้ความรู้ค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Ico48 

เขียนเมื่อ 


    ขออวยพรให้  อาจารย์  มีความสุขมาก  

 ขอบคุณมากครับ Ico48 ขอให้มีความสุขเช่นกัน


สวัสดีปีใหม่นะครับคุณเอกฃัย

,

 ขอบคุณมากครับ Ico48 ขอให้สุขี โชคดีตลอดปีมะเส็งนะครับ
       *•..❤♫❤♫❤.•*¨*•.¸♥☼♥¸.•*¨*•.♫❤♫❤♫❤.•*¨*•.
╔════════ ೋღ❤ღೋ ═════════════╗
*****░ส░วั░ส░ดี░ปี░ ░ใ░ห░ม่░ ░๒░๕░๕░๖*****
╚════════ ೋღ❤ღೋ ═════════════╝


หมายเลขบันทึก

514112

เขียน

26 Dec 2012 @ 09:04
()

แก้ไข

20 Sep 2013 @ 05:54
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 6, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก