Tum Laksana Rodtrakul

Tum Laksana Rodtrakul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
VSA Thailand กิจกรรมอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ สมาคมจิตอาสา (Volunteer Spirit Association)
Usernamelaksanarodtrakul
สมาชิกเลขที่79449
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดและเติบโตที่คลองหอยโข่ง

เดินไปเรียนระดับชั้นประถมที่โรงเรียนบ้านต้นส้าน

ปั่นจักรยานไปเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนรัตนพลวิทยา

ไปอยู่สงขลาเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ

กำลังศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์