เมื่อคราวที่แล้วดิฉันลืมบอกไปว่า การบ้านที่อาจารย์มอบหมายให้ถูกบูรณาการโดยท่านผู้อำนวยการเขตฯ โดยระบุให้เป็นการนำเสนอในเรื่องความก้าวหน้าที่เราได้ไปดำเนินงานการวิจัยปฏิบัติการของพวกเรา (ถ้าเป็นไปได้)

      ดังนั้นในรอบนี้ (
29 ก.ย.49) เกือบทุกคนจึงได้นำเสนองานที่ตนรับผิดชอบทาง Public Speech โดยรอบนี้มีนักเรียนนำเสนอรวม 8 คนเป็น หน้าใหม่ 5 คน และ หน้าเดิม 3 คน หลังการนำเสนอของแต่ละคน อาจารย์จะให้เราบอกปัญหาของตัวเอง 3 ข้อ และเราต่างก็จะได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตัวเอง 3 ข้อ เช่นกัน ซึ่งบางคนก็ได้รับข้อเสนอแนะที่ตรงกับปัญหาที่ตัวเองคิดว่าเป็นปัญหาของตัวเอง แต่บางคนก็ไม่ตรง

      ดิฉันมีข้อสังเกตว่า ปัญหาโดยรวมของพวกเราที่ได้รับการเสนอแนะจากอาจารย์ คือ

              
1. การนำเสนอยังขาดระบบที่ชัดเจน ควรบอกให้ชัด ๆ ก่อนในบทนำว่าขั้นตอนในการดำเนินงานของเรามีอะไรบ้าง ถ่ายทอดด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่กระชับ ชัดเจน...เน้น ๆ (key word) แล้วจึงค่อยสาธยายว่าแต่ละขั้นนั้นมีรายละเอียดการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

                  ข้อนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันต้องปรับปรุงตัวเองด้วย จริง ๆ แล้วรู้แต่ลืม จากข้อเสนอแนะของอาจารย์ ดิฉันได้ข้อคิดเตือนใจเพื่อปรับปรุงการนำเสนอ
Public Speech ของตัวเองในครั้งต่อไปว่า เริ่มต้นให้ตื่นเต้น (บทนำ) เน้นเนื้อหาเป็นระบบ (เนื้อหา) ตบท้ายให้ประทับใจ (สรุป)

               2. การออกเสียงและสำเนียงที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร อาจารย์เสนอแนะให้ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องนี้กลับไปฝึกออกเสียง โดยเริ่มจาก คำ วลี และประโยคสั้น ๆ ไปจนถึงประโยคยาว ๆ และแนะนำเพิ่มเติมให้ไปปรับปรุงเรื่องจังหวะจะโคนในการพูด ไม่ควรเร่งรีบ เวลาจะพูดประโยคยาว ๆ ให้สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ก่อนเปล่งเสียง

              
3. การถ่ายทอดประโยคจากภาษาไทย ไปเป็นภาษาอังกฤษ พวกเรายังติดในความเป็นภาษาไทยอยู่มาก ทำให้หลายคนตกอยู่ในภาวะ Subjectivity โดยลืมนึกไปว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เน้น Objectivity นอกจากนี้พวกเราหลายคนยังกังวลกลัวว่าจะถ่ายทอดความภาษาไทยไม่ครบจึงทำให้ภาษาอังกฤษมีความรุงรังอยู่พอควร อาจารย์จึงแนะนำให้ไปพิจารณาลดคำ (waste word)

                  ดิฉันมีข้อสังเกตว่า การถ่ายทอดภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษนั้น เราไม่จำเป็นต้องเก็บทุกคำของภาษาไทย ควรให้ความสนใจในความหมายที่สอดคล้องกันผ่านโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ซึ่งน่าจะเป็นวิธีการ
Code Switching ให้การนำเสนอของเราดูดี

               ในเวลาที่เหลือจากการนำเสนอของพวกเรา อาจารย์ได้นำเสนอเรื่องของ
English Sentence Design อย่างย่นย่อ หลังจากนี้เป็นภารกิจที่เราต้องกลับไปฝึกฝนเอง คราวหน้าอาจารย์ขออาสาสมัครหน้าใหม่มา Public Speech อีก 5 คน เกินคาดค่ะ มีผู้อาสาถึง 6 ท่านด้วยกัน และมีการบ้านให้เราทุกคนไปหาบทความทางการศึกษามาคนละ 1 เรื่อง เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ดึงคำศัพท์ในบทความนั้นมาอย่างน้อยคนละ 50 คำ แล้วนำแต่ละคำมาแตกตามชนิดของคำเป็น noun / verb / adjective และ adverb เพื่อเป็นการสะสมคำศัพท์ทางการศึกษาด้วยตนเองค่ะ เมื่อนำมารวมกับเพื่อน ๆ เราก็จะมีคลังคำศัพท์ทางการศึกษาเป็นพัน ๆ คำเชียวค่ะ....