PathoOTOP2-สุนทรียสนทนา   มาถึงบทส่งท้ายแล้วค่ะ    หลังจากที่ได้เล่าความในใจจนครบทุกคนแล้ว     คุณอำนวย โอ๋-อโณ   ได้โยนคำถามให้กับวงสนทนาว่า     เวที ลปรร   แบบนี้ดีมั๊ย ?    มีความคิดเห็นหลายแบบดังนี้
.
ดี.....(ไม่มีแต่)
 • ดีแล้ว   ได้ประโยชน์จากการฟัง   แนวคิดบางประการนำไปปรับใช้ได้
 • ได้ประโยชน์ทุกครั้งที่ฟัง    ได้พูดในสิ่งที่อยากพูด  ได้ฝึกพูดต่อหน้ากลุ่มคน
 • ได้ฟังแนวคิดที่หลากหลาย  (อาจมีเหมือนมีต่าง)    และได้ฝึกพูด  ก่อนขึ้นเวทีจริง
 • บรรยากาศดี  มีทั้งพูด  ทั้งฟัง   ทำให้ไม่ง่วง
 • แต่ละคนพูดมาจากใจ   บรรยากาศเป็นกันเองดี  ไม่เครียด
 • รู้สึกดี  ที่พูดแล้วมีคนฟัง

ดี.....แต่มีข้อเสนอ

 • ดีแล้ว...แต่บางทีฟังไม่รู้เรื่อง   เพราะไม่เข้าใจงานคนอื่น   ใช้เวลามากไป (2 ชม.)    ต้องทิ้งงานมา   และต้องฝากงานให้ผู้อื่นทำ (เกรงใจ)
 • แรกๆ น่าฟัง   แต่พอฟังๆ ไป   พูดหัวข้อเดียวกัน  ทำให้น่าเบื่อ   อยากให้มีหัวข้อที่แตกต่างกันไปหลายๆ แบบ    และน่าจะมีคนคอยกระตุ้น   เพื่อให้บรรยากาศสนุกและกระชับกว่านี้
 • รูปแบบโดยรวมดี   แต่น่าจะจัดกลุ่มที่ทำโครงการเกี่ยวข้องกัน   จะได้ฟังรู้เรื่อง   และแสดงความคิดเห็นได้

ดี....และมีคำตอบ

 • เรื่องเสียเวลางานต้องมีบ้าง   และการฝากงานให้เพื่อนร่วมงานทำแทน  เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน   ครั้งนี้เรามาทำกิจกรรม  เขาทำงานแทน   คราวหน้าก็แลกกัน    เป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
 • การ ลปรร. ไม่มีผิด  ไม่มีถูก   แม้ว่าหัวข้อที่พูดจะเหมือนกัน   แต่แนวคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน (นานาจิตตัง)    
 • สิ่งที่แต่ละคนพูดถ้าตั้งใจฟัง  จะเห็นว่า  "มีประเด็น"    ซึ่งเราอาจนำไปปรับใช้ได้       (ต้องตั้งใจฟังและจับประเด็น)

ปิดท้ายด้วย คุณอำนวยทั้งสองท่านบอกว่า     การสนทนาแบบนี้เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน   ว่าทำแล้วได้อะไร   เพื่อนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงงานต่อไป     ที่จัดแบบนี้เพราะอยากฟังแนวคิดและความรู้สึก  มากกว่าเนื้อหารายละเอียดของโครงการ( เพราะเนื้อหา    หาได้จากที่อื่น   เช่นตอนที่เสนอโครงการ   และในวารสารสายใยพยาธิ)        กระบวนการแบบนี้สามารถนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้    .

..............................." ฝึกฟัง     และพูดจากใจ"   ..............................

คุณอำนวย

คุณอำนวย   และคุณเอื้ออำนวย

คุณเอื้ออำนวย

คุณเอื้ออำนวย  in concert

คุณลิขิต

คุณลิขิต...ติดบันทึก