ได้อ่านเรื่อง Baby R2R ของคุณ นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ แล้วเกิดกำลังใจขึ้นอยากทดลองทำดู

เดี๋ยวจะมาเขียนรายละเอียดอีกทีนะครับ ขอตัวไปเข้าเวรก่อน