ปัญหาและอุปสรรคของการทำธุรกิจซื้อมาขายไป (อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน)

  ติดต่อ

  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ของธุรกิจซื้อมาขายไป (อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน)  
ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) เป็นธุรกิจที่มีปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ มากมาย
เป็นปัจจัยสำคัญ และมีผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ กล่าวสรุปไดัดังนี้

ปัจจัยภายนอก
     1. ปัญหาทางด้านกฎหมาย
     2. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
     3. ปัญหาทางด้านการเมือง
     4. ปัญหาทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

ปัจจัยภายใน
     1. ปัญหาทางด้านการจัดการ
     2. ปัญหาด้านบุคลากร
     3. ปัญหาหนี้
     4. อุปสรรคในการขยายธุรกิจ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Manachai - Business law

หมายเลขบันทึก: 52788, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-12 19:43:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจซื้อมาขายไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)