ปัญหาและอุปสรรคของการทำธุรกิจซื้อมาขายไป (อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน)

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ของธุรกิจซื้อมาขายไป (อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน)
ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) เป็นธุรกิจที่มีปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ มากมาย
เป็นปัจจัยสำคัญ และมีผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ กล่าวสรุปไดัดังนี้

ปัจจัยภายนอก
     1. ปัญหาทางด้านกฎหมาย
     2. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
     3. ปัญหาทางด้านการเมือง
     4. ปัญหาทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

ปัจจัยภายใน
     1. ปัญหาทางด้านการจัดการ
     2. ปัญหาด้านบุคลากร
     3. ปัญหาหนี้
     4. อุปสรรคในการขยายธุรกิจ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Manachai - Business lawความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

52788

เขียน

01 Oct 2006 @ 07:41
()

แก้ไข

12 Jun 2012 @ 19:43
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก