Visiting Professor จาก Johns Hopkins University

physical phantom ของร่างกายมนุษย์แบบ 3 มิติและ 4 มิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ แบบจำลองนี้มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์และกายวิภาคใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุด แม้การเคลื่อนไหวของหัวใจและปอด

Dept of Radiological Technology, Mahidol   หลักสูตร RTMU

ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2549 ศาสตราจารย์ Benjamin M.W. Tsui ผู้อำนวยการ Division of Medical Imaging Physics, The Russell H. Morgan Department of Radiology, Johns Hopkins University, USA ได้เดินทางมายังภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้คำปรึกษาด้าน Monte Carlo Simulation in Nuclear Medicine และปรึกษาหารือในงานวิจัยและความร่วมมือระหว่างสถาบันในอนาคต ในภาพนี้คณบดี หัวหน้าภาควิชา และกรรมการคณะ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ Benjamin ยังได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ SPECT and PET Monte Carlo Simulation Using the 3D and 4D NCAT Phantoms โดยมีอาจารย์จากภาควิชารังสีเทคนิคและภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช นักศึกษาปริญญาตรีและโท รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก

ซึ่งศาสตราจารย์ Benjamin ได้แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันที่สถาบันมีการวิจัยในการสร้าง physical phantom ของร่างกายมนุษย์แบบ 3 มิติและ 4 มิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ แบบจำลองนี้มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์และกายวิภาคใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุด แม้การเคลื่อนไหวของหัวใจและปอด  แบบจำลองนี้ถูกใช้ในการจำลองการถ่ายภาพเอกซเรย์ธรรมดา และการสร้างภาพด้วยวิธีการซับซ้อนต่างๆ เช่น CT, MRI, SPECT, PET, ฯลฯ กระบวนการทั้งหมดเป็นการกระทำจำลองของจริงด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น (เหมือนเราเข้าไปฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง) เป็นการช่วยในการเลือก protocol ที่เหมาะที่ให้ได้ภาพที่มีคุณภาพและปริมาณรังสีต่ำ

นอกจานี้ ศาสตราจารย์ Benjamin ยังได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของภาควิชารังสีเทคนิค ทั้งที่ศิริราชและศาลายา และได้เข้าชมห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยที่ศาลายา ห้องปฏิบัติการเอหซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ศาลายา พร้อมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานของภาควิชารังสีเทคนิค ทั้งการเรียนการสอนและวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิค มหิดล

คำสำคัญ (Tags)#บันทึกจากประกายรังสี#การจัดการความรู้รังสีเทคนิค#rtmu

หมายเลขบันทึก: 52791, เขียน: 01 Oct 2006 @ 09:00 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)