โปสเตอร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี 63

สวัสดีค่ะนักเรียน ม. ทุกคน  

     การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ และวิชาเทคโนโลยี ชั้น ม.6  ให้นักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี มาจัดทำโปสเตอร์เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ  อันเป็นการช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้ภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าคงอยู่คู่เมืองอุทัยธานีต่อไป

      ขอให้นักเรียนทุกคนสรุปความคิดรวบยอดของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องที่นักเรียนจัดทำ และส่งภาพโปสเตอร์บันทึกส่งขึ้นบล็อกด้วยทั้ง 2 รายการ ค่ะ

ตัวอย่าง นักเรียนทำโครงงานเรื่องก๋วยเตี๋ยวในสวน ให้นักเรียนบันทึกส่งดังนี้ค่ะ
1.พิมพ์สรุปความคิดรวบยอดของภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งภาพโปสเตอร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักเรียนจัดทำ (ส่งภาพเป็นไฟล์  .jpg)
3. พิมพ์ชื่อ-สกุล, ชั้น, เลขที่ และโรงเรียน  ใต้ภาพโปสเตอร์  

การบันทึกส่งงาน

       ก๋วยเตี๋ยวในสวน” มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วๆไป จะมีน้ำจิ้มมะขามเปียกที่ปรุงรสได้อย่างกลมกล่อมไว้ทานควบคู่กัน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของร้าน เนื้อ หมู ไก่ตุ๋น จะมีความนุ่มมากเมื่อสัมผัสได้จากคำแรก โดยผ่านการตุ๋นนานถึง 2 ชม. และยังมีเนื้อลวกจิ้ม ไส้กรอก ไส้อั่ว บรรยากาศในร้าน มีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติ


ผู้จัดทำ  นายธนพล รัตนเทพบัญชากุล  ชั้น ม.6/5  เลขที่ 2   โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จ.อุทัยธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี



ความเห็น (38)

นางสาวฐิติการย์ ฤทธิชัยนุวัฒน์
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

"นิดเบเกอร์รี่" ขนมเค้กลูกพรุน เป็นขนมเค้กเพื่อสุขภาพ โดยใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ และไม่ใช้วัตถุกันเสียหรือสารกันบูด นอกจากรสชาติที่อร่ยน่าลิ้มลองแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย และยังเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานี เป็นสิ้นค้าที่สามารถซื้อเป็นของฝากได้ทุกโอกาสอีกด้วย


นางสาวฐิติการย์  ฤทธิชัยนวัฒน์ ชั้นม.6/3 เลขที่ 20 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

นางสาวชไมพร ศิริบูรณ์
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ศิลปะการต่อผ้า เป็นการทำกระเป๋าหลากหลายรูปแบบ เป็นงาน handmade ทำจากผ้าลวดลายต่างๆ ใช้ความปราณีตบรรจงในการทำเพื่อความสวยงาม เน้นความละเอียดของผลงานนั้นๆ


ผู้จัดทำ  นางสาวชไมพร ศิริบูรณ์  ชั้น ม.6/3  เลขที่ 19  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จ.อุทัยธานี

ภัชชา เกตุเส็ง
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

"การเพาะเห็ดหลินจือ"  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นพีชเศรษฐกิจและเป็นพืชที่มีต้นทุนสูง  มีประโยชน์สรรพคุณทางยามากมายหลายชนิด อาจมีผลข้างเคียงทางร่างกายเนื่องจากสรรพคุณทางยาได้ขับออกทางร่างกาย  ดื่มทุกวันเพื่อร่างกายปลอดภัยจากโรค


ผู้จัดทำ  นางสาวภัชชา เกตุเส็ง  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3  เลขที่ 29 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

นางสาวกมลวรรณ ลำปาง
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ศิลปะการต่อผ้า เป็นการทำกระเป่าหลากหลายรูปแบบ เป็นงาน handmake ทำจากผ้าที่คัดสรรมาแล้วอย่างดี มีลวดลายสวยงามและแปลกใหม่ ใช้ความประณีตบรรในการทำผลงานแต่ล่ะชิ้น ต้องมีความอดทนพยายามในการทำ เพื่อความสวยงาม เน้นความละเอียดของผลงานนั้นๆ


ผู้จัดทำ : นางสาวกมลวรรณ ลำปาง ชั้นมั้ธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 17 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

นางสาวกมลภณณ์ สมัครการไถ
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

                                                             ' ป้าน้อยศิลปะการต่อผ้า ' 

         เป็นการต่อผ้าหลากหลายรูปแบบเป็นงาน handmake ทำจากผ้าที่ตัดเกรดดีลวดลายต่างๆ
ใช้ความปราณีตบรรจงในการทำเพื่อความสวยงาม


ผู้จัดทำ : นางสาวกมลภรณ์ สมัครการไถ ม.6/3 เลขที่ 16 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวปัทมา สุขเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 39
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

จำหน่ายน้ำสมุนไพร น้ำอ้อยแดง  น้ำอัญชัน  น้ำกระเจี๊ยบ ที่ล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณที่ช่วยป้องกันรักษาโรค  ซึ่งเป็นที่ตอบรับได้ดีในกลุ่มคนที่สนใจด้านสุขภาพ  และยังเป็นเครื่องดื่มคลายร้อน  สามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัย


นางสาวปัทมา  สุขเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/3  เลขที่  39  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

น.ส.พรทิพย์ ทับเพ็ชร์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 40
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

                                                การเพาะเห็ดหลินจือ

  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีที่สืบทอดกันมานาน มีวิธีการเพาะที่ไม่ยาก มีรายได้ตอบแทนสูงเพราะเห็ดหลินจือ จัดเป็นเห็ดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และยังมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคต่างๆได้มาก


ผู้จัดทำ น.ส.พรทิพย์ ทับเพ็ชร์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 40  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวศิริลักษณ์ ฟั้นนาง
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

                                                                เห็ดหลินจือ  
  เป็นยาจีนที่ใช้กันมานานกว่า 2,000 ปี นับตั้งแต่สมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้เป็นต้นมา เห็ดหลินจือเป็นของหายากมีคุณค่าสูงในทางสมุนไพรจีน และได้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณ “เสินหนงเปินเฉ่า” ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่ที่สุดของจีนมีคนนับถือมากที่สุด ได้กล่าวไว้ว่า เห็ดหลินจือเป็น“เทพเจ้าแห่งชีวิต"

นางสาวศิริลักษณ์   ฟั้นนาง ม.6/3 เลขที่ 45 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวนาตยา ราศรี
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

การเพาะเห็ดหลินจือ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีที่มีการเพาะเห็ดมากว่า 10 ปี เห็ดหลินจือเป็นเห็ดที่มีสรรพคุณทางยามากมาย ชาวจีนถือว่าเห็ดหลินจือเป็นยาอายุวัฒนะ และเป็นที่นิยมรับประทานแก้โรคต่างๆในปัจจุบัน 

ผู้จัดทำ : นางสาวนาตยา  ราศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 24 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวอรนิชา เม็นไทยสงค์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 35
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

น้ำสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีจึงควรที่จะศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น กลุ่มข้าพเจ้าจึงเลือกศึกษาน้ำสมุนไพรเพราะเป็นเครื่องดื่มที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและนำมาวางขายได้ง่ายมีความโดดเด่นในสินค้า และกำลังได้รับความนิยมในตอนนี้ในการทำน้ำสมุนไพรวัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นเพราะส่วนมากจะปลูกสมุนไพรไว้ที่บ้านขึ้นตอนการทำไม่ยุ่งยากมากนัก


นางสาวอรนิชา เม็นไทยสงค์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 35 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นายจิระพัฒน์ กอบกัยกิจ ชั้น 6/3 เลขที่ 4
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ยาหอมจีนโบราณ สูตรสมุนไพรธรรมชาติ แก้ลม จุดเสียด หน้ามืด ตาลาย เวียนศรีษะ ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ คลื่นเหียนอาเจียน ยาหอมตราทับทิมหมอวิรัติ มี 2 ขนาดคือ ขวดเล็กราคาโหลละ 200 บาท ขวดใหญ่ราคาครึ่งโหล 300 บาท


นายจิระพัฒน์ กอบกัยกิจ ม.6/3 เลขที่ 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นายวรุตม์ เทศกิ่ม ชั้น 6/3 เลขที่ 11
IP: xxx.53.99.145
เขียนเมื่อ 

 "ขนมข้าวโปง" ขนมโบราณที่มีเรื่องราวกล่าวว่าเป็นขนมของชาวมอญมีลักษณะคล้าย ขนมแดกงา แต่รสชาติอร่อยกว่า มีกลิ่นหอม เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบสานกันมาในตำบลหาดทนง จังหวัดอุทัยธานี ราคาขนมข้าวโปงนั้นก็แสนจะถูก เพียง 20 บาท เท่านั้น ! 


นายวรุตม์  เทศกิ่ม ชั้นมั้ธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

นายศุภนันท์ ฉลูทอง ชั้น 6/3 เลขที่ 12
IP: xxx.53.99.145
เขียนเมื่อ 

“ขนมข้าวโปง” เป็นขนมที่มีมาตั้งแต่โบราณ ในสมัยโบราณนั้นผู้คนที่ใช้แรงงานมักจะทานกันเป็นอาหารว่าง และขนมข้าวโปงนั้นยังเป็นขนมที่มีอยู่ในพิธีรับขวัญข้าวของชาวนาสมัยก่อนอีกด้วย มีจุดเด่นเป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าวเหนียว ถั่วลิสงและงาดำเป็นหลัก จะมีลักษณะเป็นลูกกลมๆกินพอดีคำ และขนมโปงของที่นี่จะมีการคัดสรรค์วัตถุดิบเป็นอย่างดี สะอาดและขายในราคาย่อมเยา แล้วก็มีวิธีการทำที่ง่าย ใช้เวลาน้อย แถบยังอร่อยและอิ่มอีกด้วย เจ้าของสินค้าก็มีอัธยาศัยดี พูดเพราะ และเป็นกันเองกับลูกค้า


นายศุภนันท์  ฉลูทอง ชั้นมั้ธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

นายภิญโญ สุวรรณไพรัตน์ 6/3 เลขที่ 9
IP: xxx.53.198.144
เขียนเมื่อ 

เริ่มก่อตั้งกิจการตั้งแต่ พ.ศ.2516 เรื่มทำข้าวเกรียบเพียงอย่างเดียวต่อมากิจการเริ่มชยายตัวดีขึ้น

จึงคิดทำสิ้นค้าอื่นๆ เพื่อมาพัฒนาให้ เจริญมากยิ่งขึ้นโดยมี คุณแม่บุปผา และ คุณพ่อสุวรรณได้ช่วย

กันคิดค้นทำกันขึ้นโดยการผันจากข้าวเกรียบปลากรายขึ้นมา นำมาคิดปรับปรุงใหม่ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ต่อมานางสาวนวพรรณ ได้มารับช่วงต่อจาก คุณแม่บุปผาเมื่อช่วงประมาณ พ.ศ. 2542 สิงหาคม

..........................และดำเนิดกิจการขยายเพิ่มขึ้นจนถึงทุกวันนี้..........................


นางสาวภริดา กิ่งภาพ
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ยาหอมจีนโบราณ สูตรสมุนไพรธรรมชาติ แก้ลม จุกเสียด หน้ามืด

ตาลาย เวียนศรีษะ ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ คลื่นเหียนอาเจียน


นางสาวสุบงกช รัตนศิลา
IP: xxx.53.170.232
เขียนเมื่อ 


นางสาวสุบงกช  รัตนศิลา ชั้นมั้ธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 34 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

นางสาวศิรินาถ ฉลาดธัญกิจ
IP: xxx.53.170.232
เขียนเมื่อ 


นางสาวศิรินาถ  ฉลาดธัญกิจ ชั้นมั้ธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 44 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

นางสาวณัฐรดี เรืองบุญ
IP: xxx.53.170.232
เขียนเมื่อ 

นางสาวณัฐรดี เรืองบุญ ชั้นมั้ธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 21 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

นางสาวศิรินภา เจตเขตกรณ์
IP: xxx.53.170.232
เขียนเมื่อ 


นางสาวศิรินภา  เจตเขตกรณ์ ชั้นมั้ธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 44 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

นางสาวธมลวรรณ แพ่งกลิ่น
IP: xxx.53.170.232
เขียนเมื่อ 


นางสาวธมลวรรณ  แพ่งกลิ่น ชั้นมั้ธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 23 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

นางสาวดวงกมล ส้มทอง
IP: xxx.53.170.232
เขียนเมื่อ 


นางสาวดวงกลม  ส้มทอง ชั้นมั้ธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 38 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

ผลงานของ นางสาวพิมพ์วิภา สิทธิชาติ ม.6/3 เลขที่ 27
IP: xxx.53.186.229
เขียนเมื่อ 

เริ่มก่อตั้งกิจการตั้งแต่ พ.ศ.2516 เรื่มทำข้าวเกรียบเพียงอย่างเดียวต่อมากิจการเริ่มชยายตัวดีขึ้น

จึงคิดทำสิ้นค้าอื่นๆ เพื่อมาพัฒนาให้ เจริญมากยิ่งขึ้นโดยมี คุณแม่บุปผา และ คุณพ่อสุวรรณได้ช่วย

กันคิดค้นทำกันขึ้นโดยการผันจากข้าวเกรียบปลากรายขึ้นมา นำมาคิดปรับปรุงใหม่ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ต่อมานางสาวนวพรรณ ได้มารับช่วงต่อจาก คุณแม่บุปผาเมื่อช่วงประมาณ พ.ศ. 2542 สิงหาคม

..........................และดำเนิดกิจการขยายเพิ่มขึ้นจนถึงทุกวันนี้..........................



เขียนเมื่อ 

"นิดเบเกอร์รี่" 

ขนมเค้กลูกพรุน เป็นขนมเค้กเพื่อสุขภาพ โดยใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ และไม่ใช้วัตถุกันเสียหรือสารกันบูด นอกจากรสชาติที่อร่ยน่าลิ้มลองแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย และยังเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานี เป็นสิ้นค้าที่สามารถซื้อเป็นของฝากได้ทุกโอกาสอีกด้วย

นางสาวพัชลดา  บูรณะเครือ  ชั้นม.6/3 เลขที่ 26 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี


นางสาวอลิษา เทียนทอง
IP: xxx.53.97.101
เขียนเมื่อ 


..นิดเบเกอร์รี่..

ขนมเค้กลูกพรุน เป็นขนมเค้กเพื่อสุขภาพ อร่อย น่าลิ้มลอง โดยส่วนผสมที่ทำมาจากธรรมชาติ ไม่ใช้วัตถุกันเสียและสารกันบูด สามารถเป็นของฝากได้ทุกโอกาส 
นางสาวอลิษา  เทียนทอง ม.6/3 เลขที่ 36 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

นายกฤตตานุกูลย์ วงศ์มิตรวาที
IP: xxx.205.160.75
เขียนเมื่อ 

นวดสมุนไพรวัดอมฤตวารีเป็นการนวดที่สืบทอดต่อๆกันมา  ตั้งแต่อดีตที่นำสมุนไพรมาดัดแปลงใช้ประโยชน์และใช้อวัยวะที่มีให้เกิดประโยชน์  โดยใช้มือและนิ้วทั้ง 5 จับเส้น สามารถช่วยให้หายเมื่อยล้า และผ่อนคลายได้ดีอีกด้วย


นายกฤตตานุกูลย์ วงศ์มิตรวาที ชั้นมั้ธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

นายเฉลิมชัย ทิพย์สุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี
IP: xxx.5.80.24
เขียนเมื่อ 

นวดสมุนไพรวัดอมฤตวารีเป็นการนวดที่สืบทอดต่อๆกันมา  ตั้งแต่อดีตที่นำสมุนไพรมาดัดแปลงใช้ประโยชน์และใช้อวัยวะที่มีให้เกิดประโยชน์  โดยใช้มือและนิ้วทั้ง 5 จับเส้น สามารถช่วยให้หายเมื่อยล้า และผ่อนคลายได้ดีอีกด้วย


นายภาสกร เกิดสุวรรณ์ ม6/3 เลขที่8
IP: xxx.53.201.232
เขียนเมื่อ 

เริ่มก่อตั้งกิจการตั้งแต่ พ.ศ.2516 เรื่มทำข้าวเกรียบเพียงอย่างเดียวต่อมากิจการเริ่มชยายตัวดีขึ้น

จึงคิดทำสิ้นค้าอื่นๆ เพื่อมาพัฒนาให้ เจริญมากยิ่งขึ้นโดยมี คุณแม่บุปผา และ คุณพ่อสุวรรณได้ช่วย

กันคิดค้นทำกันขึ้นโดยการผันจากข้าวเกรียบปลากรายขึ้นมา นำมาคิดปรับปรุงใหม่ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ต่อมานางสาวนวพรรณ ได้มารับช่วงต่อจาก คุณแม่บุปผาเมื่อช่วงประมาณ พ.ศ. 2542 สิงหาคม

..........................และดำเนิดกิจการขยายเพิ่มขึ้นจนถึงทุกวันนี้..........................


นางสาวปิยะนุช บุญเกตุ ม6/3 เลขที่27
IP: xxx.53.201.232
เขียนเมื่อ 

เริ่มก่อตั้งกิจการตั้งแต่ พ.ศ.2516 เรื่มทำข้าวเกรียบเพียงอย่างเดียวต่อมากิจการเริ่มชยายตัวดีขึ้น

จึงคิดทำสิ้นค้าอื่นๆ เพื่อมาพัฒนาให้ เจริญมากยิ่งขึ้นโดยมี คุณแม่บุปผา และ คุณพ่อสุวรรณได้ช่วย

กันคิดค้นทำกันขึ้นโดยการผันจากข้าวเกรียบปลากรายขึ้นมา นำมาคิดปรับปรุงใหม่ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ต่อมานางสาวนวพรรณ ได้มารับช่วงต่อจาก คุณแม่บุปผาเมื่อช่วงประมาณ พ.ศ. 2542 สิงหาคม

..........................และดำเนิดกิจการขยายเพิ่มขึ้นจนถึงทุกวันนี้..........................


นางสาวศุภรัตน์ แตงโสภา
IP: xxx.53.177.163
เขียนเมื่อ 

 "ขนมข้าวโปง" ขนมโบราณที่มีเรื่องราวกล่าวว่าเป็นขนมของชาวมอญมีลักษณะคล้าย ขนมแดกงา แต่รสชาติอร่อยกว่า มีกลิ่นหอม เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบสานกันมาในตำบลหาดทนง จังหวัดอุทัยธานี ราคาขนมข้าวโปงนั้นก็แสนจะถูก เพียง 20 บาท เท่านั้น ! 




นางสาวศุภรัตน์  แตงโสภา ชั้นมั้ธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 32 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี


นายขจรศักดิ์ บัวนารถ
IP: xxx.53.177.163
เขียนเมื่อ 

"ขนมข้าวโปง" ขนมโบราณที่มีเรื่องราวกล่าวว่าเป็นขนมของชาวมอญมีลักษณะคล้าย ขนมแดกงา แต่รสชาติอร่อยกว่า มีกลิ่นหอม เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบสานกันมาในตำบลหาดทนง จังหวัดอุทัยธานี ราคาขนมข้าวโปงนั้นก็แสนจะถูก เพียง 20 บาท เท่านั้น ! 



นายขจรศักดิ์  บัวนารถ ชั้นมั้ธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขที่ 2 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี


นายจิตริน เสนาะจิตร์ ม.6/3 เลขที่ 3
IP: xxx.25.218.156
เขียนเมื่อ 

นวดสมุนไพรวัดอมฤตวารีเป็นการนวดที่สืบทอดต่อๆกันมา  ตั้งแต่อดีตที่นำสมุนไพรมาดัดแปลงใช้ประโยชน์และใช้อวัยวะที่มีให้เกิดประโยชน์  โดยใช้มือและนิ้วทั้ง 5 จับเส้น สามารถช่วยให้หายเมื่อยล้า และผ่อนคลายได้ดีอีกด้วย


นางสาวสตางค์ แจ่มจำรัส
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

                                                 น้ำสมุนไพรหมู่บ้านฟากคลอง

           จำหน่ายน้ำสมุุนไพร อัญชัน กระเจี๊ยบ อ้อยแดง ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยบำรุงรักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่ดี



ผู้จัดทำ นางสาวสตางค์ เเจ่มจำรัส เลขที่ 37 ม.6/3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวศิริพร แย้มปั้น
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

                • ยาหอมตราทับทิมหมอวิรัติ”

เป็นยาหอมจีนโบราณ สูตรสมุนไพรธรรมชาติ มีสรรพคุณแก้ลม จุกเสียด หน้ามืด ตาลาย เวียนศรีษะ ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ คลื่นเหียนอาเจียน



ผู้จัดทำ  นางสาวศิริพร  แย้มปั้น เลขที่ 31 ม.6/3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2555 จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวศิริพร แย้มปั้น
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ยาหอมตราทับทิมหมอวิรัติ” 

เป็นยาหอมจีนโบราณ สูตรสมุนไพรธรรมชาติ มีสรรพคุณแก้ลม จุกเสียด หน้ามืด ตาลาย เวียนศรีษะ ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ คลื่นเหียนอาเจียน



ผู้จัดทำ  นางสาวศิริพร  แย้มปั้น เลขที่ 31 ม.6/3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2555 จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวภริดา กิ่งภาพ
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

"ยาหอมตราทับทิมหมอวิรัติ"

ยาหอมจีนโบราณ สูตรสมุนไพรธรรมชาติ แก้ลม จุดเสียด หน้ามืด ตาลาย เวียนศรีษะ ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

ยาหอมตราทับทิมหมอวิรัติมี 2 ขนาดคือ ขวดเล็กราคาโหลละ 200 บาท ขวดใหญ่ราคาครึ่งโหล 300 บาท


ผู้จัดทำ  นางสาวภริดา  กิ่งภาพ เลขที่ 28 ม.6/3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวสุดารัตน์ เต่าแก้ว
IP: xxx.53.99.72
เขียนเมื่อ 

"น้ำสมุนไพรบ้านฟากคลอง"
เนื่องจากเป็นน้ำาที่ทำาจากสมุนไพรและเป็นผลดีต่อสุขภาพคนส่วนมากจึงหันมาดื่มน้ำาสมุนไพรกันมากขึ้น โดยการนำาสมุนไพรที่ใกล้ตัว เช่น อ้อยแดง อัญชัน กระเจี๊ยบ ซึ่งเป็น สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายและเป็นที่นิยมมาตั้งแต่โบราณและสมุนไพรยังสามารถปลูกเองได้และนำามาทำาเป็นยารักษาาโรคได้อีกด้วย


ผู้จัดทำ นางสาวสุดารัตน์ เต่าแก้ว เลขที่ 33 ชั้น ม.6/3 โรงเรียนอุทันวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวสุดารัตน์ เต่าแก้ว
IP: xxx.53.99.72
เขียนเมื่อ 

"น้ำสมุนไพรบ้านฟากคลอง" เนื่องจากเป็นน้ำาที่ทำาจากสมุนไพรและเป็นผลดีต่อสุขภาพคนส่วนมากจึงหันมาดื่มน้ำสมุนไพรกันมากขึ้น โดยการนำาสมุนไพรที่ใกล้ตัว เช่น อ้อยแดง อัญชัน กระเจี๊ยบ ซึ่งเป็น สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายและเป็นที่นิยมมาตั้งแต่โบราณและสมุนไพรยังสามารถปลูกเองได้และนำามาทำาเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย


ผู้จัดทำ นางสาวสุดารัตน์ เต่าแก้ว  เลขที่ 33 ชั้น ม.6/3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นายธัชชานนท์ ยงการนา
IP: xxx.53.250.138
เขียนเมื่อ 

"ยาหอมทับทิมตราหมอวิรัติ" เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่คู่มากับจังหวัดอุทัยธานีมาเป็นเวลายาวนาน เป็นยาหอมโบราณที่มีมานานกว่า 50 ปี มีสรรพคุณต่างๆมากมาย เช่น แก้จุก เสียดท้อง หน้ามืด วิงเวียน ศรีษะ เป็นต้น และยังเป็นของฝากประจำจังหวัดอุทัยธานีอีกด้วยนะครับ จะบอกให้ ว่ามันดีทีเดียวเชียวแหละ !!!


ผู้จัดทำ นายธัชชานนท์  ยงการนา  เลขที่ 7  ชั้น ม.6/3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี