Linly


ครู กศน.ตำบล
กศน.อำเภอกระทุ่มแบน
Username
nuttharin88
สมาชิกเลขที่
179617
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

 ทุกท่านมีความใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ บางครั้งท่านได้เดินทางไปอย่างที่ท่านคิด บางครั้งท่านอาจไม่มีสิทธิ์แม้แต่ที่จะได้เดินทางแต่

ถึงอย่างไรนั้น จุดหมายของการเดินทางคือสิ่งที่ทุกท่านรอคอยบางท่านคิดว่าต้อง สวย ดี ฯ แต่ความจริงแล้วการเดินทางจะไม่มีประโยชน์เลยหาก

ในระหว่างทางท่านไม่ได้ศึกษาหาความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆจากการเดินทาง angel

 

ประวัติการศึกษา

อนุบาล     1-3 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จ.สมุทรสาคร

ประถมศึกษา 1-6 โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์ กทม.

มัธยมศึกษา  1-6(ศิลป์-ภาษา) โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กทม.

ปริญญาตรี (ศิลปศาสตร์บัณฑิต)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปริญญาโท (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต)มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยดุสิตธานี (ด้านการประกอบอาหารตะวันตก-ไทย)

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี